Financieel/Nieuws
803293
Nieuws

Oproep institutionele beleggers aan rvb en rvc

’Beursfonds moet techkennis aantonen’

Directeur Rients Abma van Eumedion.

Directeur Rients Abma van Eumedion.

Den Haag - Institutionele beleggers kunnen bij beursgenoteerde bedrijven vaak niet zien of ze over de noodzakelijke technologische kennis beschikken. Vooral de raden van commissarissen lijken op dat vlak problemen te kennen, meent belangenbehartiger Eumedion. Beursfondsen moeten daarom gaan aantonen dat de bedrijfstop zich wel degelijk bewust is van technologische kansen en risico’s.

Directeur Rients Abma van Eumedion.

Directeur Rients Abma van Eumedion.

„De technologische ontwikkelingen hebben sommige bedrijven al in de problemen gebracht en andere juist nieuwe kansen geboden”, aldus directeur Rients Abma van Eumedion, dat de belangen van institutionele beleggers vertegenwoordigt. „Het zou goed zijn als bedrijven tonen dat ze daarvan op de hoogte zijn.”

De oproep is onderdeel van de jaarlijkse speerpuntenbrief van de organisatie, die het vandaag publiceert. Die komt tot stand op basis van gesprekken met de institutionele beleggers die Eumedion vertegenwoordigt, waaronder Nederlandse pensioenfondsen.

Naast dit punt wil de organisatie ook dat bedrijven structureler rapporteren over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Deze zeventien doelen zijn in 2015 door de Verenigde Naties aangenomen, maar zijn niet standaard onderdeel van de verslaglegging van beursfondsen.

Abma: „Er zijn bedrijven die rapporteren hoe ze het doen op alle zeventien gebieden. Het lijkt ons echter effectiever als ze die doelen uitkiezen waarop ze de meeste impact kunnen maken en dat ze daar hun voortgang op gaan rapporteren.”

Volgens Eumedion zijn er op allebei de speerpunten ‘kopgroepen’ en bedrijven die achterlopen. „DSM rapporteert bijvoorbeeld al heel uitgebreid over de ontwikkelingsdoelen”, stelt Abma. „En KPN is een schoolvoorbeeld als het gaat om technologie.”

Hij legt uit: „Bij de benoeming van Edzard Overbeek als commissaris heeft het deze zomer duidelijk gemaakt dat daarmee een hiaat in technologiekennis in de raad van commissarissen werd opgelost. In de rvb was die kennis al aanwezig. Zo hoort het, wat ons betreft.”

Vooral de raden van commissarissen lijken moeite te hebben met de technologische veranderingen, constateert Abma. „Daarom willen onze leden zien dat technologie op de agenda staat in de vergaderingen, zowel in positief als in negatief opzicht.”

Ook het erkennen van de risico’s mag worden uitgebreid, meent Abma, al is hij geen voorstander van het Amerikaanse gebruik om met een waslijst aan risico’s te komen. „Amerikaanse bedrijven noemen in hun jaarverslag zoveel potentiële risico’s dat het moeilijk is om daar nog uit af te leiden wat de grootste zijn.”

Liever ziet hij dat er een top vijf of een top zeven van risico’s in de jaarverslagen wordt opgenomen. „Ook daarin kunnen bedrijven laten zien dat ze zich bewust zijn van wat er zich op technologisch vlak afspeelt.”

Naast de speerpuntenbrief aan de beursfondsen zelf, richt Eumedion zich dit jaar ook in een aparte brief tot hun accountants. Eumedion is tevreden over de verbeterde communicatie tussen beleggers en de accountants. Wel vraagt het de controleurs om een oordeel over de kwaliteit van de interne controle binnen de bedrijven te vellen.

Tevens verzoekt het de accountants om ook in het jaar erop in te gaan op de kernpunten van de controle die als belangrijkste zijn aangemerkt. Zo vraagt het een toelichting als daar wijzigingen in plaatsvinden.