Nieuws/Financieel
805409184
Financieel

’We worden steeds ouder, daar moeten we ons op voorbereiden’

Kabinet in strijd tegen woningnood: massaal nieuwe huizen voor ouderen

Van de 900.000 nieuwe woningen die voor 2030 bijgebouwd moeten worden, gaat een flink deel naar ouderen. Of de deadline van 2030 gehaald wordt, is maar zeer de vraag.

Van de 900.000 nieuwe woningen die voor 2030 bijgebouwd moeten worden, gaat een flink deel naar ouderen. Of de deadline van 2030 gehaald wordt, is maar zeer de vraag.

Den Haag - Bijna een derde van de 900.000 woningen die het kabinet tot 2031 wil bouwen, moet voor ouderen geschikt zijn om aan de woningnood in een vergrijzend Nederland te voorzien. Dat blijkt uit de nieuwste woningbouwplannen van minister De Jonge (Volkshuisvesting). „We worden steeds ouder. En daar moeten we ons goed op voorbereiden.”

Van de 900.000 nieuwe woningen die voor 2030 bijgebouwd moeten worden, gaat een flink deel naar ouderen. Of de deadline van 2030 gehaald wordt, is maar zeer de vraag.

Van de 900.000 nieuwe woningen die voor 2030 bijgebouwd moeten worden, gaat een flink deel naar ouderen. Of de deadline van 2030 gehaald wordt, is maar zeer de vraag.

Er komen meer woningen ’die aansluiten bij de wensen van ouderen’, staat in de plannen. „Dit doet het kabinet door knelpunten weg te nemen bij de bouw van woningen.” 290.000 van de 900.000 woningen die tot en met 2030 moeten worden gebouwd, worden geschikt gemaakt voor ouderen.

Dat gebeurt bijvoorbeeld door van 170.000 nieuwbouwhuizen zogeheten ’nultredenwoningen’ te maken. Dat zijn woningen zonder trappen. Ook moeten er 80.000 geclusterde woonvormen komen, zoals hofjes, ter bevordering van het sociaal contact. En er komen 40.000 geclusterde verpleegzorgplekken voor bijvoorbeeld mensen met dementie.

De minister benadrukt dat het verpleeghuis als mogelijkheid om te wonen blijft bestaan voor ouderen die dat nodig hebben. De focus komt echter te liggen op verpleegzorg in eigen huis. Het kabinet heeft eerder in het coalitieakkoord vastgelegd dat het aantal verpleeghuisplaatsen niet boven het bestaande aantal van 130.000 mag komen. Deze 40.000 verpleegzorgplekken komen daar volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken bovenop. „Deze bewoners krijgen zorg aan huis.”

De wachtlijst voor een plek in een verpleeghuis is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Stonden er in 2017 nog 8000 mensen op de wachtlijst, inmiddels wachten 21.383 ouderen op een verpleeghuisplek en staan daarnaast nog eens 10.807 mensen op de wachtlijst die al wel een indicatie hebben, maar die zich nog te goed voelen voor een verpleeghuis.

Bouwafspraken

Over de nieuw te bouwen ouderenwoningen worden bouwafspraken gemaakt met provincies, gemeenten en woningcorporaties. „Een derde van de 900.000 huizen die we tot en met 2030 hebben te bouwen, moeten geschikt moet zijn voor ouderen”, zegt De Jonge. „Het bouwen van die huizen zorgt ook voor meer doorstroom. Want als een oudere een eengezinswoning achterlaat, biedt dat ruimte voor een gezin om daarnaar toe te verhuizen, wat weer zorgt voor een vrije plek voor een starter. Meer passende woningen voor ouderen zijn dus voor iedereen van grote meerwaarde.”

Uit de plannen valt op te maken dat het bittere noodzaak is om woningen in te richten voor ouderen. Door de stijgende gemiddelde leeftijd in Nederland zijn er namelijk steeds meer ouderen die op zoek zijn naar een geschikt huis waar ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Volgens minister Helder (Langdurige Zorg) kunnen extra ouderenwoningen de druk op de zorg verlichten. „In hun eigen omgeving blijven mensen vaak actiever en kunnen ze hun eigen gewoontes aanhouden. Daardoor kunnen mensen langer zonder zorg.”

’Het wonen van straks’

Het kabinet begint een informatiecampagne om ouderen te laten nadenken over ’het wonen van straks’. Het is allerminst zeker dat er tot en met 2030 ook daadwerkelijk 900.000 woningen zullen worden gebouwd. Daarover heeft De Jonge met provincies afspraken gemaakt, maar in de uitvoering doemen nu al problemen op, zoals stikstofproblemen.