Nieuws/Financieel
81332966
Financieel

Verkoop onderdelen drukt omzet BAM, winst omhoog

BUNNIK (ANP) - Bouwbedrijf BAM heeft afgelopen halfjaar minder omzet behaald dan in de vergelijkbare periode van 2021.

Dat is te wijten aan de verkoop van enkele bedrijfsonderdelen. In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland ging de omzet juist omhoog. Ook de winst steeg aanzienlijk ten opzichte van vorig jaar ondanks hogere kosten voor materialen en personeel.

De omzet in de eerste zes maanden kwam uit op 3,3 miljard euro, een afname van 8 procent. De winst daarentegen verviervoudigde van 20,1 miljoen euro in de eerste zes maanden van vorig jaar tot 85,7 miljoen euro nu.

"Zon weer beetje schijnen"

Dit vindt DFT-verslaggever Yteke de Jong:

„Bij bouwer BAM lijkt de zon weer een beetje te schijnen, nu er afscheid is genomen van buitenlandse activiteiten en er een deal is voor het probleemproject van de Afsluitdijk. ’s Lands grootste bouwer richt zich nu op Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het orderboek ziet er solide uit, en daarbij heeft BAM woensdag de klus gekregen om de A-pier op Schiphol af te bouwen. Een wolk boven de aantrekkende bedrijfsresultaten zijn echter het dalend aantal bouwvergunningen en de stikstofproblematiek, waardoor er geen grote wegenbouwprojecten aankomen. Daardoor blijft de toekomst onzeker.”

Volg Yteke de Jong via Twitter

BAM is al enige tijd bezig om voorzichtiger te zijn met de aanbiedingen die het voor klussen doet en welke opdrachten het bedrijf aanneemt. Daarmee wil het bedrijf minder risico lopen. Toch gaat dat nog wel eens mis zoals met de renovatie van de Afsluitdijk, waar veel meerkosten mee gemoeid bleken omdat Rijkswaterstaat belangrijke informatie niet had afgegeven. In het tweede kwartaal is daar echter een akkoord over bereikt met de Nederlandse overheid.

Ook de eerdere schikking over de zeesluis in IJmuiden ter waarde van 16 miljoen euro en over een museum in Dubai werden in het eerste halfjaar gesloten. De schikking over dat Museum of the Future levert 16 miljoen euro op en dat droeg bij aan de winstsprong. Het nettoresultaat verviervoudigde ruim naar 85,7 miljoen euro van 20,1 miljoen euro vorig jaar.

De omzet in de eerste zes maanden kwam uit op 3,3 miljard euro, een afname van 8 procent, die dus verklaard wordt door de verkoop van Belgische en Duitse bedrijfsonderdelen. Het relatief sterke Britse pond stutte de omzet bovendien nog wat.

Behalve de omzet werd ook het orderboek kleiner door het afstoten van de bedrijfsonderdelen. Dat daalde met 1 miljard euro sinds eind vorig jaar naar 12,2 miljard euro. Van die daling was 900 miljoen euro toe te schrijven aan de verkochte onderdelen.

Voor het tweede halfjaar geeft BAM aan er goed voor te staan, maar er is wel sprake van gemengde signalen in belangrijke markten. Zo is het vertrouwen van zowel consumenten als bedrijven in de economie dalende, is er nog altijd veel prijsdruk en bestaan er leveringsproblemen voor materialen. Ook heeft BAM veel concurrentie bij het behouden en aantrekken van personeel.

Tegelijkertijd is er veel vraag naar diensten om te vergroenen en gaat er veel geld naar de vernieuwing van infrastructuur. Die kansen komen voor BAM bovenop de opdrachten die al binnen zijn gehaald.