Nieuws/Financieel
817858
Financieel

Staat verliest 7 miljard op verkoop ABN Amro

De reddingsoperatie van ABN Amro gaat de Nederlandse belastingbetaler waarschijnlijk zo'n 7 miljard euro kosten.

Dat verwacht minister Dijsselbloem (Financiën) die niet denkt dat de 22 miljard die de overheid in de redding van de bank heeft gestoken zal worden terugverdiend.

Boekwaarde

,,De boekwaarde van de bank schatten wij op dit moment in op ongeveer 15 miljard euro. Dat is een bedrag dat we ook via de beursgang willen incasseren, al kan dat ook hoger of lager uitpakken", aldus de bewindsman.

,,Maar het doel is de opbrengst zo groot mogelijk te maken", aldus de minister, die benadrukte dat zeven jaar geleden bij de redding van de bank niet is gekeken naar de vraag of de overheid hier uiteindelijk met winst of verlies uit zou springen. ,,De afweging destijds was niet: kunnen we het straks terugbetalen"

,,Wat wel speelde is dat we een enorme schade wilde voorkomen die zou optreden indien we niet tot nationalisatie zouden overgaan", zo verwees hij na de chaos in 2008. ,,De financiele sector stond immers op omvallen."

Beloningsdiscussie

Volgens de minister is besloten de beursgang nu in gang te zetten omdat ABN Amro weer in staat is op eigen benen te staan. ,,Vanaf het begin is duidelijk gemaakt dat sprake was van een noodzakelijke, maar tijdelijk maatregel.

Dit is het moment om de volgende stap te zetten, omdat ABN Amro een sterke internationale bank is, die haar klanten goed kan bedienen en dividend kan uitkeren."

 

Dijsselbloem erkende dat de felle discussie over de beloningen de beursgang heeft vertraagd. ,,Ik wilde deze stap zetten, maar de bank kwam plots volop in discussie. Over beloningen, over Dubai en over het integriteitsbeleid. Er kwamen heel veel vragen."

Excuses

Dat de beursgang twee maanden later wel in gang kan worden gezet heeft volgens Dijsselbloem te maken met het feit dat ABN Amro op al die kwesties 'goed en adequaat' heeft gehandeld. Zo werden onder meer de salarisverhogingen teruggedraaid en bood de bank daar bij monde van topman Zalm publiekelijk excuses voor aan.

 

 

,,Daarnaast wordt aan de voorwaarden voldaan die het kabinet steeds gesteld heeft. Over de stabiliteit van de financiele sector, de interesse in de markt en de vraag of ABN Amro er zelf klaar voor is", aldus de PvdA-minister.

,,In de financiele sector is heel veel gebeurd. De kapitaaleisen zijn opgeschroeft, er is Europees toezicht gekomen en de banken zijn goed door de stresstest gekomen.

Daarnaast is de interesse voor beursintroducties weer terug op het niveau van voor de crisis en heeft ABN Amro zich er ook klaar voor gemaakt. De integratie van Fortis is afgerond, er zijn kostenbesparingen doorgevoerd en de resultaatontwikkeling loopt zelfs beter dan verwacht"

Prooi

Dijsselbloem gaf gisteren aan dat een deel van ABN Amro de komende jaren in staatshanden zal blijven en dat bovendien een beschermingswal wordt opgeworpen door de aandelen te certificeren. ,,Dat drukt inderdaad de opbrengst, maar wij kiezen hier bewust voor. De bank mag niet opnieuw een prooi worden."

Dijsselbloem verwacht dat dit najaar 20 tot 30 procent van de aandelen naar de beurs kan worden gebracht. Iets dat volgens hem niet kan zonder de in de crisis zwaar bekritiseerde zakenbanken.

,,Zij zullen ongeveer 0,9 á 1,3 procent van de opbrengst ontvangen. Maar bij de daarna volgende tranches ligt dat percentage veel lager."

 

 

Hoe snel de overheid ABN Amro uiteindelijk zal afstoten weet de bewindsman niet. ,,Dat kan enkele jaren duren en hangt ook af van het beursklimaat. Waarschijnlijk zullen de volgende tranches wel kleiner zijn dan de eerste tranche, zodat de staat in ieder geval nog enkele jaren aandeelhouder blijft."

Stappen

Hoewel ABN Amro technisch gezien nog voor de zomer een stap naar de beurs kan zetten zijn daar volgens Dijsselbloem nog wel een aantal stappen voor nodig. Zo moet de Tweede Kamer zich er nog over uitspreken en moet ook De Nederlandsche Bank nog een verklaring van geen bezwaar geven.

,,Daarna kunnen we starten met de documenten, de marketing en vervolgens de inschrijving en bookbuilding voor de aandelen", aldus de minister die zelf geen concrete datum wilde noemen waarop de eerste notering aan de Amsterdamsse beurs zal plaatsvinden.