Nieuws/Financieel
817911
Financieel

Mooie woorden, nu de daden

Inverko stelt beleggers op de proef door de presentatie van de bedrijfscijfers telkens uit re stellen. Op fora wil men dat de mooie woorden van CEO Henk Alssema eens een keer worden omgezet in daden.

In eerste instantie werd de cijferpresentatie al uitgesteld van 24 april naar 30 april; twee weken geleden kondigde het bedrijf wederom uitstel aan naar vandaag (18 mei). Inverko geeft als reden dat de herfinanciering van werkmaatschappij Inverko Polymers langer duurde dan gedacht. De herfinanciering is inmiddels afgerond en heeft volgens Inverko veel invloed op de bedrijfscijfers. Afgelopen vrijdag (15 mei) kwam het bedrijf wel al met een tradingupdate en die was hoopgevend. Tradingupdate Inverko is gevestigd in het plaatsje Leek in het hoge noorden. Het bedrijf, genoteerd op de lokale markt, is gespecialiseerd in het recyclen van kunststof afval. Inverko heeft langjarige contracten met gemeenten en grote afvalinzamelaars en recyclet afval naar grondstoffen voor nieuwe eigen producten. Tevens worden deze grondstoffen verkocht aan de kunststofverwerkende industrie. De tradingupdate die het bedrijf gaf, zette de koers van het aandeel fors hoger. Met een bovengemiddelde omzet, maar liefst 4.069.358 stuks, steeg het aandeel meer dan 10% van EUR 0,093 naar EUR 0,103. De afronding van de herfinanciering van Inverko Polymers geeft de onderneming weer ruimte om invulling te gaan geven aan zijn groeiambitie. Naast de groei van de werkmaatschappijen denkt het bedrijf de groei te realiseren via overnames. Het bedrijf verwacht na tijden van verlies binnenkort winst te gaan draaien. Concrete cijfers werden niet genoemd. Henk Alssema, CEO van Inverko is optimistisch gestemd over alle drie de werkmaatschappijen. Inverko Polymers Inverko Polymers is actief in de in- en verkoop van grondstoffen voor de kunstverwerkende industrie. In toenemende mate heeft de complexe en ongewenste financieringssituatie van werkmaatschappij Inverko Polymers druk gelegd op de liquiditeit, wat negatieve invloed heeft gehad op de handelsfaciliteiten en daarmee op de resultaten. Inverko Polymers heeft in het eerste kwartaal van 2015 een lagere omzet gerealiseerd vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar. Ondanks de lagere omzet is het management positief over de margeontwikkeling; de marge steeg namelijk van gemiddeld 12% in 2014 naar 17% in het eerste kwartaal van 2015. De cijfers vanaf de financiële herstructurering laten al weer een substantiële omzetstijging zien in vergelijking tot de maand maart van dit jaar. Dat is volgens het management veelbelovend en de verwachting is dat het herstel zich verder zal doorzetten. Synaplast Synaplast vervult binnen Inverko de recyclingsactiviteiten wassen, malen en agglomereren. Het management is tevreden over zowel de omzet als het rendement van Synaplast over het eerste kwartaal van 2015. Tevens verwacht het management voor de rest van het jaar dat Synaplast beter zal gaan presteren dan het voorgaande. Synergievoordelen beginnen hun vruchten af te werpen. Zo is de commerciële afdeling van Synaplast geïntegreerd met Inverko Polymers, wat resulteert in substantieel groeiende handelsactiviteiten. Dit is al te zien in de maand april waarin de omzet in vergelijking met de maanden in het eerste kwartaal is verdubbeld. Inverko Compounding Inverko Compounding is specialist in het malen, wassen, en compounderen van zowel huishoudelijk als industrieel afval. Zowel de omzet als het productieresultaat laat het eerste kwartaal een verbetering zien ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014. Nieuwe contracten dragen hier aan bij, omdat deze zorgen voor een betere dekkingsgraad in de productie. Dit is het resultaat van het beleid om meer materiaal voor externe partijen te gaan verwerken. Positief gevolg is tevens dat de druk op het werkkapitaal wordt verminderd. Om de groeiambities voor de onderneming te realiseren voeren Inverko Compounding en de medeaandeelhouder van Inverko Compounding momenteel gesprekken met diverse partijen in binnen- en buitenland m.b.t. strategie en extra financiering. Naar verwachting van het management zullen deze gesprekken met een goed gevolg worden afgerond. Speelbal speculanten Inverko behoort tot de kleinste aandelen op de Amsterdamse beurs. Door de kleine omvang wordt het aandeel niet gevolgd door analisten. Hierdoor is het een speelbal voor speculanten en zijn de koersuitslagen daardoor soms erg groot. Op fora reageert men minder enthousiast dan de koersstijging van 10% van afgelopen vrijdag doet vermoeden. Beleggers wijzen erop dat de positieve verwachtingen, die het bedrijf veelvuldig geeft, tot dusver niet leiden tot goede bedrijfsresultaten. Erg veel drang om de aandelen te kopen hebben de forumleden niet. Ze wensen geen woorden maar daden alvorens optimistisch te worden. Beleggers weten dat een belegging in Inverko vrij risicovol is. De kans op halvering of verdubbeling van de aandelenkoers is net zo groot. Forumleden merkten onlangs op dat grote partijen aandelen van eigenaar wisselde. Ze tasten in het duister welke partijen hiermee van doen hebben. Het kan zijn dat iemand een groot belang aan het opbouwen is. De koers lijkt tenslotte historisch laag te staan en als we de optimistische woorden van CEO mogen geloven kan er flink worden verdiend de komende jaren. Vorig jaar noteerde Inverko op een hoogtepunt van EUR 0,34. Dit jaar staat de koers van het aandeel onveranderd rond EUR 0,10 na een goed begin. Technisch lijkt het aandeel een dubbele bodem te formeren wat vaak een sterk koopsignaal betekent. Veel forumleden mogen dan afwachtend zijn, een enkeling is erg optimistisch: “Het is gewoon een groot succes ! Een positief Eigen Vermogen, positieve EBITDA, omzetstijging, nog meer financiering, margestijging, gesprekken over intenties met binnen- en buitenlands investeerders, Amerikaanse aandeelhouders, nieuwe contracten, een positieve outlook, extra financiering, minder druk op het werkkapitaal, financiering die gebruikt wordt om extra afval in te kopen, een rekening courant, synergie voordelen, substantiële groei, betere dekkingsgraad, groeiambities, medeaandeelhouder van Inverko Compounding, tevreden, herfinanciering, optimalisering van de winstgevendheid, herijking van de initiële koopovereenkomst tussen de koper en verkoper van Inverko, versterking van het werkkapitaal tegen levering van aandelen. Alleen maar goed nieuws, wat een fantastisch succes !l Zie de forumdiscussie op iex.nl Aandeelhoudersvergadering Vandaag (18 mei) presenteert Inverko dan eindelijk haar cijfers. De aandeelhoudersvergadering zal plaatsvinden op 25 juni en dan zal de zaal wel vol zitten met particuliere beleggers. Wellicht zijn zij benieuwd naar de nieuwe grootaandeelhouder die onlangs 1 miljoen stuks kocht. De vraag is wie dat is en wat zijn beweegredenen zijn.