Nieuws/Financieel
818139
Financieel

De Chinese opmars houdt aan

Tijdens de vele gesprekken die we de afgelopen dagen hebben gehad, is duidelijk geworden dat de Chinese motor de komende jaren op lagere toeren verder zal blijven draaien.

Maar ook is duidelijk geworden dat dit geen reden zou moeten zijn voor grote zorgen. De Chinese economie is na die van Amerika de grootste ter wereld en daar hoort op enig moment ook een lagere groeivoet bij. Vanwege haar omvang en de toegenomen verhandelbaarheid in Chinese aandelen (Shanghai - Hong Kong Stock Connect) kunnen beleggers China steeds moeilijker negeren.

Maar als we iets hebben geleerd van de recente ervaringen dan is het wel dat de economie zich verder ontwikkelt op China’s eigen wijze en daar moeten beleggers, bij het invullen van aandelenportefeuilles, goed rekening mee houden.

De Amerikaanse Consul-Generaal gaf tijdens ons gesprek aan dat, wat Amerika betreft, zij liever had gezien dat China zich zou ontwikkelen op een wijze vergelijkbaar met Taiwan. Dit is echter niet het geval waardoor er van tijd tot tijd ruimte ontstaat voor spanningen in de relatie tussen Amerika en China. China is van mening dat zij haar plaats in de wereld hard moet bevechten en daarbij wordt tegengewerkt door de traditionele wereldmacht Amerika en haar directe bondgenoten (o.a. Japan).

Dit heeft er recent toe geleid dat China het initiatief heeft genomen tot de oprichting van de Asian Infrastructure Investment Bank als tegenwicht voor het IMF en de Wereldbank, instituten waar China slechts een beperkte rol krijgt toebedeeld. Amerika ziet de initiatieven van China op haar beurt weer als provocaties richting  de huidige wereldorde, waarbij China uiteindelijk slechts uit is op het veiligstellen van natuurlijke hulpbronnen. De Amerikanen vlogen daarom deze week bewust over een aantal kleine eilanden en riffen in de Zuid-Chinese zee waar China recht op meent te hebben. Een claim die bestrijd wordt door de omringende landen zoals Japan, de Filipijnen, Vietnam en Maleisië.

De publieke strijd tussen Amerika en China doet geen afbreuk aan de verhoudingen op microniveau. Zo bezochten we het Amerikaanse bedrijf General Electric (GE) dat actief is in China met 18.000 medewerkers en een aantal jaren terug een researchcentrum heeft opgericht in Chengdu. Daar wordt gewerkt aan productinnovaties voor de medisch en olie-en gaswinningactiviteiten van GE.

De Amerikaanse directeur gaf aan dat er nu nog 450 medewerkers werkzaam zijn in Chengdu, maar dat dit aantal de komende jaren verder kan toenemen als onderdeel van de strategie van de Chinese overheid om het “wilde westen” van China verder te ontwikkelen. De onderlinge verwevenheid van (grote) economische belangen maakt de kans kleiner dat politieke incidenten materiële consequenties hebben voor (beursgenoteerde) bedrijven.

Bedrijfsspecifieke incidenten zijn echter niet uit te sluiten. In de krant die ik lees aan boord van luchtvaartmaatschappij China Southern, op weg naar Shenzhen, staan legio voorbeelden. Zo is bijvoorbeeld de bestuursvoorzitter van een farmaceutisch bedrijf (tevens rijkste inwoner van zijn provincie) gearresteerd. Waarschijnlijk hij uit de gratie is gevallen bij de Communistische Partij.

Als indexfirma MSCI inderdaad op 9 juni aankondigt dat Chinese A aandelen een steeds grotere rol gaan krijgen in haar indices dan is de kans groot dat westerse beleggers meer dan gemiddeld opgeschrikt gaan worden door incidenten zoals deze week rond zonnepaneelfabrikant Hanergy Thin Film en het conglomeraat Goldin die elk binnen een dag ongeveer halveerde in beurswaarde.

In China is de kwaliteit van de gebouwen die de afgelopen jaren in versneld tempo zijn ontwikkeld, onder de maat. Dat geldt ook voor veel Chinese bedrijven. Dit feit vraagt om een streng selectieproces.  En daarvoor moet je er ook echt heen gaan want anders zie je de CFO zijn McLaren niet parkeren, loop je niet door gedateerde autofabrieken of bezoek je geen distributiecentra die tijdens de lunchpauze volledig stilvallen.

Beleggen in emerging markets doe je niet van achter je bureau, daar moet je naar toe.

Lodewijk van der Kroft, partner bij Comgest Benelux, deed deze week dagelijks verslag voor DFT van een beleggersdelegatie naar China. Van der Kroft sprak in Beijing, Chengdu en Shenzhen met diverse analisten, bedrijven en ambtenaren om een betere indruk te krijgen van de kansen en bedreigingen van beleggen in China.