Nieuws/Financieel
818297
Financieel

Leven in een grote Chinese stad

In ruim 2,5 uur vlogen we gisteren van de hoofdstad Beijing naar Chengdu, de hoofdstad van de landinwaarts gelegen provincie Sichuan. De stad behoort tot de top vijf van favoriete toeristische bestemmingen onder andere vanwege het scherpe eten en de aanwezigheid van pandareservaten.

Helaas hadden we voor dit laatste geen tijd tijdens ons korte verblijf in deze stad (waar officieel 14 miljoen mensen wonen). We hadden een groot aantal afspraken waarvoor we kriskras door Chengdu moesten reizen en daardoor enorme hoeveelheden flatgebouwen konden bewonderen. Het aantal nieuwbouwprojecten was eveneens zeer indrukwekkend.

Op dit moment woont 55% van de Chinese bevolking in een stad. Een percentage dat 15 jaar geleden nog 32% bedroeg en mogelijk in de toekomst kan oplopen richting 70%. De banenmotor van de Chinese overheid heeft destijds een binnenlandse immigratie op gang gebracht die de komende jaren nog wel zal aanhouden.

Dit terwijl onder het zogeheten Hukou-systeem slechts 35% van de inwoners een officiële status heeft van stadsbewoner. Veel migranten hebben hierdoor geen toegang tot kosteloze medische zorg en hun kinderen kunnen niet in de stad naar school, waardoor zij achter moeten blijven in het dorp bij hun grootouders.

De Chinese overheid heeft eind vorig jaar aangegeven dat zij dit systeem wil afzwakken door vrijere toegang te verlenen tot die steden die naar de mening van de regering kunnen profiteren van verdere bevolkingsgroei. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om de 1 categorie steden: Shanghai (24 miljoen inwoners), Beijing (22 miljoen), Shenzhen (15 miljoen) en Guangzhou (14 miljoen).

Maar het beleid zal wel wat soepeler worden voor de populaire provinciesteden zoals Tianjin, Suzhou, Wuhan, Chongqing, Hangzhou, Nanjing, Xian en de stad waar ik mij thans nog bevind, Chengdu. Echt ruimhartig wordt de overheid waarschijnlijk pas als gekozen wordt voor de 48 steden die gerekend worden tot de 3 categorie.

Een uur buiten het stadscentrum bezochten we de automobielfabriek van Geely, de eigenaar van Volvo. Deze autoproducent maakt geen onderdeel uit van onze portefeuilles en een wandeling door de fabriek gaf aan dat de productie van auto’s hier nog wordt uitgevoerd zoals dat in Europa in de jaren ‘80 gebeurde. Het feit dat er smog in de fabriekshal hing, geeft aan dat de arbeidsomstandigheden in China nog dateren van ruim voor die tijd.

Hoewel de enorme groei in autoverkopen over haar hoogtepunt heen is, achten wij het zeer aannemelijk dat het aantal auto’s in China nog sterk zal groeien aangezien het aantal auto’s in het land per 1000 inwoners aanzienlijk lager ligt dan in landen die een iets hogere levensstandaard kennen. In de Chinese portefeuille van Comgest zitten wel belangen in SAIC Motor en busfabrikant Zhenghou Yutong.

Alle nieuwbouwappartementen in China zijn inmiddels aangesloten op het gasnetwerk. Om een indruk te krijgen van de wijze waarop dit georganiseerd is, bezochten we een joint-venture van China Resources Gas (eveneens geen portefeuillebedrijf) met de stad Chengdu. In een bijeenkomst met negen gesprekspartners werd duidelijk dat dit hele politieke organisaties zijn die bovendien sterk leunen op de technologische expertise die ze inkopen in het buitenland.

De zorgen over een zeepbel in de Chinese huizenmarkt in de populairste steden van China lijken aanzienlijk minder terecht dan in provinciesteden die vaak onvoldoende structurele werkgelegenheid bieden. Het hoofd research van een internationale makelaar gaf aan dat aanvangsrendementen op huurwoningen slechts 4% bedragen maar dat kopers van 2, 3 en 4 woningen er op vertrouwen dat de woning verder in waarde zal stijgen. “Uiteindelijk wil toch iedereen in de stad komen wonen?”

Lodewijk van der Kroft, partner bij Comgest Benelux, doet deze week dagelijks verslag voor DFT van een beleggersdelegatie naar China. Van der Kroft spreekt in Beijing, Chengdu en Shenzhen met diverse analisten, bedrijven en ambtenaren om een betere indruk te krijgen van de kansen en bedreigingen van beleggen in China.