Nieuws/Financieel
818457
Financieel

Kopen op dips

Iedere belegger weet dat aandelen momenteel hoger gewaardeerd worden dan het historische gemiddelde. Dat zorgt voor hoogtevrees, met snelle winstnemingen tot gevolg. Het lijkt zinvol van deze koersdips gebruik te maken.

Beleggers zijn na de langdurige rally ineens wat terughoudend geworden. De vraag rijst wat daar achter zit. Beste verklaring lijkt het wegvallen van de Amerikaanse monetaire financiering en het uitzicht op de eerste renteverhoging. In Europa loopt momenteel wel een kwantitatief verruimingsprogramma, maar nu het wat beter lijkt te gaan met de economie wordt al weer gezinspeeld op een spoedige beëindiging daarvan. Waar aandelenmarkten goed gedijden bij monetaire stimulering kan het wegvallen daarvan wel eens het einde van de bullmarkt inluiden, zo klinkt het in de markten. Instapkansen Minder monetaire stimulering kan leiden tot een hogere rente en maakt daarmee aandelen minder aantrekkelijk, aldus de redenatie. Voorlopig is er echter nog volop sprake van monetaire stimulering. De Amerikaanse rente staat nog altijd op 0% en in Europa is het idem dito. Als dat geen stimulans voor de economie betekent. Voor beleggers is dat evenwel niet nieuw. Zij zoeken naar houvast om hun aandelenbezit te verantwoorden, ook als de marktrente ineens flink gaat stijgen. Op zich zijn er nog wel wat ontwikkelingen en argumenten  te bedenken die de aandelenkoersen hoger kunnen zetten in een wat hoger renteklimaat. Rente nog altijd zeer laag In de eerste plaats is een tarief voor de Duitse tienjaarsrente van 0,6%, het tienvoudige van een week terug, nog altijd extreem laag. Goede bedrijven kunnen soms zelfs nog goedkoper lenen dan AAA-overheden. Geen obstakel dus en een koopkans, zo bleek toen beleggers de afgelopen week hun aandelen in de uitverkoop deden.   Griekenland De zorgen omtrent Griekenland blijven zeer groot. De onderhandelingen verlopen uiterst stroef en de kans op een Grexit is nog altijd niet weggenomen. De laatste ontwikkelingen zijn dat de Eurogroep wat positieve bewegingen ziet in het Griekse hervormingen, maar dat het nog niet genoeg is. Intussen komen de aflossingsverplichtingen op de Grieken af en snakken zij naar noodhulp, steekt ook minister van Financiën Varoufakis (Foto: EU Council Eurozone) niet onder stoelen of banken. Bij deze ontwikkelingen en de geluiden van de ECB bij monde van vice-voorzitter Vitor Constancio in het Financieele Dagblad lijkt een Grexit toch nog wel ver weg. Constancio zei dat hij er van overtuigd is dat het slechtste scenario wordt vermeden. De kans dat Griekenland uiteindelijk een meevaller vormt voor de beurs lijkt daarmee groter dan dat het een koersdreun teweegbrengt.   China stimuleert De Chinese groei zakt wat in en dat is geen goed nieuws voor de wereldeconomie. De Chinese autoriteiten werken aan allerlei stimuleringsmaatregelen. Zo verlaagde de Chinese centrale bank voor de derde keer in zes maanden de rente. Bij het huidige tarief van 5,1% heeft de People’s Bank nog wel wat ruimte. Groot gevaar zit hem in de omvangrijke schulden in China en de snel gestegen aandelenkoersen. Een gecontroleerde teruggang is gewenst en kan uiteindelijk de groei in China weer naar een hoger plan tillen.   Europa in de lift Intussen lijkt de Europese economie inderdaad het ergste achter de rug te hebben en dat is uiteindelijk alleen maar goed nieuws voor aandelenbeleggers. De aanhoudende zwakte in Europa heeft al heel wat van de bedrijfswinsten afgesnoept. Consumentenbestedingen en bedrijfskredieten zitten weer in de lift en dat moet op termijn toch ook banen gaan opleveren.   Banencijfers VS Het laatste banencijfer uit de Verenigde Staten geeft weer hoop dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal een tijdelijke dip doormaakte en vanaf nu weer sneller kan groeien. Amerikaanse bedrijven hebben wel degelijk geleden onder de dure dollar. Daar lijkt nu het beste vanaf, waardoor ook vandaar uit een positieve invloed op de economische groei verwacht mag worden. Stroom uit obligaties Al met al zijn er dus nog wel de nodige hoopgevende ontwikkelingen te bedenken. Uiteraard kan het ook flink tegenzitten. Voor de wat langere termijn lijken aandelen toch een stuk interessanter dan andere asset classes. Beleggers in obligaties kregen door de snelle en forse rentestijging harde klappen. Zij kunnen hun geld ook maar beter in de aandelenmarkt pompen. Blijf kritisch en koop gedegen bedrijven met een goede autonome groei, een goed dividendbeleid en sterke marktposities en management. Koerscorrecties kunnen dan goede koopmomenten zijn en het rendement van de portefeuille juist van een positieve impuls voorzien.