Nieuws/Financieel
824150916
Financieel

Ook Vlaamse koeien en varkens moeten eraan geloven

Brussel (AFN/Belga) - Net als in ons land gaan er bij onze zuiderburen stemmen op om de veestapel aanzienlijk kleiner te maken om klimaatdoelen te halen. Volgens een rapport van een adviesorgaan aan de Vlaamse regering zouden er zo’n 23 miljoen kippen, 1,7 miljoen varkens en 140.000 koeien minder moeten zijn in Vlaanderen.

Net als in Nederland ligt een reductie van de veestapel ook in België politiek zeer gevoelig. Het rapport van het zogeheten Vlaams Opvolgpanel Klimaat beschrijft een scenario waarin het aantal varkens met 15% zou moeten afnemen en er 10% minder pluimvee zou zijn.

Het aantal melkkoeien zou met een kwart moeten afnemen en van zoogkoeien (koeien die worden gehouden om kalveren te fokken) zouden er een vijfde minder moeten zijn. Alles bij elkaar zou dat betekenen dat er bijna 25 miljoen dieren minder worden gehouden door Vlaamse boeren.

Die vermindering is volgens de experts niet alleen goed voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot, maar ook voor die van stikstof. Bovendien ontstaat er dan volgens de klimaatadviseurs minder luchtverontreiniging door bijvoorbeeld fijnstof en kan er meer ruimte komen voor zaken als recreatie. Ook zou de biodiversiteit zich kunnen herstellen.

Eiwittransitie

Behalve het terugdringen van het aantal boerderijdieren pleiten de klimaatadviseurs ook voor investeringen in de investeringen in de ’eiwittransitie’, die ervoor moet zorgen dat de Vlamingen meer plantaardig en minder vlees gaan eten. Ook zien ze mogelijkheden voor meer groene energie in de landbouw.

In Nederland wordt ook al enige tijd gesproken over het terugdringen van het aantal dieren, al wordt hier vooral gekeken naar de stikstofuitstoot. Boeren zijn fel gekant tegen gedwongen inkrimping en protesteerden de afgelopen jaren al verschillende keren.