Nieuws/Financieel
824940
Financieel

’Ziekenhuis na fusie te groot’

Als het Nederlandse patiënten ligt, hoeven ziekenhuizen niet groter te worden door fusies: de zorg in grote ziekenhuizen wordt minder gewaardeerd dan in kleine ziekenhuizen.

Dit blijkt uit een analyse van meer dan 80.000 ziekenhuiswaarderingen op ZorgkaartNederland in samenwerking van IG&H Consulting & Interim.

Waardering

De waardering van kleine ziekenhuizen door patiënten ligt met een 8,4 bijna een half punt hoger dan grote ziekenhuizen (8,0). Opvallend is dat het de patiënt niet uitmaakt of de accommodatie groot of klein is. Het verschil zit ’m in de bejegening van de patiënt: de kleinere ziekenhuizen zijn beter in het maken en nakomen van afspraken, het voorzien van duidelijke en voldoende informatie en ook het luisteren en reageren op vragen en verzoeken. Op alle specialismen scoren de kleinere ziekenhuizen consequent beter.

De onderzoekers keken ook naar de negen zorgcombinaties die ontstonden in 2015na een fusie. Wat blijkt, ziekenhuizen die toen zijn samengegaan, worden gemiddeld 0,6 punt lager beoordeeld ten opzichte van niet gefuseerde ziekenhuizen.

Kleinschalig

Hoewel de patiënt de kleine zorginstellingen dus meer waardeert, zijn de ziekenhuizen de laatste jaren door fusies juist groter geworden. „Patiënten willen graag kleinschalige zorg dichtbij huis”, aldus Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie. „Wij zien nog te vaak dat het bij fusies gaat om wat voor de ziekenhuizen goed is, maar dat niet of nauwelijks wordt gekeken naar wat goed is voor de patiënt.”

Uit het rapport blijkt verder dat Nederlandse patiënten over het algemeen zeer tevreden zijn over medisch specialistische zorg. Instellingen krijgen van hen gemiddeld een hoog rapportcijfer: 8,5.

Verschillen

Toch zijn er tussen instellingen flinke verschillen. Zo waarderen patiënten zelfstandige behandelcentra (8,8) en categorale ziekenhuizen (8,5) significant beter dan academische (7,7) of algemene ziekenhuizen (8,2). Ook dit heeft te maken met een compactere omvang van deze instellingen waardoor zij volgens de patiënt goed presteren op behandeling, omgang, informatievoorziening en het luisteren naar de patiënt.