Nieuws/Financieel
825492224
Financieel

Autosector kraakt plannen ambtenarij: ’Het wordt onbetaalbaar’

Amsterdam - De zakelijke leasebak mag vanaf 2025 alleen nog elektrisch en aanschafbelasting bpm op auto’s met een verbrandingsmotor moet over twee jaar worden verdubbeld. Dat is het advies van ambtenaren aan het kabinet, maar de automobielsector vreest dat de auto daarmee voor particuleren onbetaalbaar wordt.

Een ambtelijke werkgroep onder leiding van Laura van Geest, baas van financieel toezichthouder AFM, adviseert het kabinet fors in te grijpen in het huidige beleid om de emissiedoelen te bereiken. Zo pleiten de ambtenaren om vanaf 2025 zakelijk rijden op fossiele brandstof te verbieden en moet de bpm op auto’s met fossiele brandstoffen worden verdubbeld.

RAI Vereniging, de brancheorganisatie van automobielbedrijven, ziet niets in het advies. „Als het kabinet kiest voor het beboeten van auto’s met een verbrandingsmotor en tegelijkertijd elektrische voertuigen niet stimuleert, wordt autorijden voor veel mensen onbetaalbaar”, aldus Huub Dubbelman, sectorvoorzitter personenauto’s van de RAI Vereniging.

Vlucht naar buitenland

De brancheorganisatie meent juist dat een dergelijke verhoging van de bpm verduurzaming van het Nederlandse wagenpark zal vertragen. Veel Nederlanders zullen dan langer in hun auto rond blijven rijden in plaats van een nieuwere schonere variant te kopen. Ook verwacht RAI Vereniging dat automobilisten mogelijk over de grens gaan kijken voor een tweedehands bolide, omdat die hier heel duur worden.

Volgens de auto-industrie moet de elektrische auto nog steeds gestimuleerd worden. RAI Vereniging vindt het een gemiste kans dat die er niet is. De enige stimulans die de comissie-Van Geest adviseert is een lagere motorrijtuigenbelasting voor stekkerauto’s en een fors hogere voor fossiel aangedreven.

’Eenzijdig belasten’

De Bovag stelt dat de autorijder eenzijdig belast wordt. „In 2030 komt €1,6 miljard van de in totaal €3,5 miljard kostende lastenverzwaring voor de rekening van de automobilist, terwijl deze maar goed is voor 16% van de CO2-uitstoot. Met deze koers worden met name mensen met een kleine beurs en mensen die afhankelijk zijn van hun auto disproportioneel hard geraakt”, aldus Bovag in een schriftelijke verklaring.

Bovag is ’voor stimuleren in plaats van beboeten’. „Als je echt voor robusst maatschappelijk draagvlak wilt zorgen, verleid je mensen tot juiste keuzes en jaag je ze niet hun auto uit”, aldus Bovag-voorzitter Han ten Broeke. „Mensen hebben lang niet altijd een goed alternatief.”

Meer openbaar vervoer

Overigens maakt ook de ambtelijke commissie zich zorgen over de betaalbaarheid van mobiliteit voor met name de lagere inkomensgroepen als het kabinet het advies overneemt. Daarom zijn volgens de ambtenaren ook aanvullende maatregelen nodig om mobiliteit bereikbaar te houden, zoals een goede beschikbaarheid van betaalbaar openbaar vervoer. Ook zien de ambtenaren wel iets in het stimuleren van biobrandstoffen.

De klimaatadviezen zijn een handvat voor het kabinet om aanvullende klimaatplannen te presenteren. Het kabinet moet over al deze adviezen nog een knoop doorhakken.