Financieel/Geld
830618354
Geld

Financieel adviseur hoeft niet alles te weten

Een vrouw wilde ruim €11.000 van haar financieel adviseur, omdat hij haar niet wees op lagere rente.

Een vrouw wilde ruim €11.000 van haar financieel adviseur, omdat hij haar niet wees op lagere rente.

DEN HAAG (ANP) - - Een financieel adviseur hoeft bij een consumptief krediet niet de rentewijzigingen door de bank in de gaten te blijven houden. Het is ook niet aan de adviseur om zelfstandig over het rentetarief met de bank te gaan onderhandelen, stelt de Commissie van Beroep van klachteninstituut Kifid.

Een vrouw wilde ruim €11.000 van haar financieel adviseur, omdat hij haar niet wees op lagere rente.

Een vrouw wilde ruim €11.000 van haar financieel adviseur, omdat hij haar niet wees op lagere rente.

Het gaat om de zogeheten nazorgplicht van financieel adviseurs. Een consument had in een beroepszaak bij Kifid betoogd dat zijn adviseur gedurende de looptijd van een krediet te weinig zou hebben gedaan om het variabele rentetarief redelijk en acceptabel te houden.

Maar de nazorgplicht is in dit geval beperkt, oordeelt de commissie. „Het klopt dat de wet voorschrijft dat een adviseur een consument moet informeren over periodieke wijzigingen van de in rekening gebrachte rentetarieven. Echter, die verplichting geldt niet als de aanbieder, in dit geval de bank, die verplichting op zich neemt.”

Rentetarieven

De consument ontving rechtstreeks van de bank informatie over de gewijzigde rentetarieven. Er was in de loop der jaren wel regelmatig contact met de adviseur. Er is ook geprobeerd om het krediet te herfinancieren. Een poging daartoe mislukte evenwel omdat de consument andere kredietovereenkomsten was aangegaan, zonder advies en medeweten van de adviseur.

Het ging om een doorlopend krediet, dat de consument samen met haar echtgenoot in 2005 afsloot, voor maximaal €35.000. Het rentetarief was destijds 7,3%. Met het geld werden diverse andere kredieten en schulden afgelost. Ook in de periode na 2005 sloot de vrouw meerdere andere kredieten af, onder meer om een auto te kunnen kopen voor €42.000.

Lagere rente

De vrouw wilde ruim €11.000 van haar financieel adviseur omdat de bank volgens haar vanaf 2009 stelselmatig een te hoge rente rekende. Zij betoogt dat de bank vanaf dat jaar een steeds lagere rente rekende voor nieuwe klanten, en vindt dat haar adviseur haar daarop had moeten wijzen. In 2016 werd de lening al overgezet naar een persoonlijk krediet tegen een lagere rente.