Nieuws/Financieel
832025
Financieel

'Reputatieschade door verkeerd personeel'

De strategische schade van het aannemen van verkeerd personeel is groot. Negen op de tien Nederlandse HR-managers en topbestuurders zegt dat het aan boord halen van een achteraf teleurstellende collega niet alleen geld kost, maar ook voor interne onrust zorgt.

Bovendien loopt men hierdoor achterstand op de concurrentie en zelfs reputatieschade op.

Dit blijkt uit onderzoek van Ruigrok/Netpanel, in opdracht van REFQ, een bureau dat objectieve referentieonderzoeken uitvoert bij sollicitanten. Vooral de topbestuurders maken zich zorgen over de foutieve personeelsaannames, ziet Edwin Stuart, directeur van REFQ, in de praktijk.

Bedrijfscultuur

Mismatches ontstaan de laatste tijd vaker doordat nieuw personeel wordt aangetrokken via social media of online netwerken als LinkedIn. Daardoor ontbreekt vaak een objectieve blik of second opinion, aldus Stuart.

„Het probleem van de kostbare mismatch wordt door zowel HR-managers als directieleden onderkend, maar er wordt opvallend genoeg niet naar gehandeld”, zegt Stuart. „In slechts 27% van de gevallen is er bijvoorbeeld beleid dat voorschrijft welke selectie-instrumenten worden ingezet. Zeker 15% van de topbestuurders weet zelfs niet of er een intern beleid is op het gebied van referentieonderzoek.”

Snelheid boven zorgvuldigheid

Volgens Stuart zouden bedrijven bij hun aannameprocedures meer zekerheden kunnen inbouwen en minder op het onderbuikgevoel moeten sturen. „Een kwart van de ondervraagden gaf toe dat snelheid bij het aanstellen van een nieuwe collega belangrijker was dan zorgvuldigheid”, zegt hij.

„Vijf minuten met een referentie bellen, heeft geen zin”, stelt Stuart. „Als je echt wilt weten wat de stijl en het gedrag van een kandidaat is en of hij in het team zal passen, is meer tijd en flink doorvragen nodig.”