Nieuws/Financieel
832212
Financieel

Twee analistenadviezen

Deutsche Bank verhoogt het koersdoel voor AkzoNobel tot €80. SNS is zeer negatief over Refresco.

Deutsche Bank verwacht goede eerstekwartaalcijfers (21 april) van AkzoNobel, met onder meer een toename van het bedrijfsresultaat (ebitda) met 19% dankzij besparingen, enige groei van het afzetvolume en valutaire rugwind. Bij decoratieve verven voorziet Deutsche Bank een goede ontwikkeling in Latijns-Amerika en Azië en zwakke prestaties in Europa. Bij professionele coatings doen prijsverhogingen en volumegroei hun werk. De winsttoename bij speciale chemicaliën zal beperkt blijven door productie-onderbrekingen. In het eerste kwartaal zal het bedrijf nog niet veel baat hebben bij lagere grondstofprijzen, maar vanaf het tweede kwartaal zullen deze wel duidelijker zichtbaar worden in de bedrijfscijfers. Het management zal geen verandering aanbrengen in de verwachtingen, aldus Deutsche Bank, en zal vasthouden aan een marge van 9% bedrijfswinst over de omzet. Deutsche Bank taxeert voor het lopende jaar een winst per aandeel van €5,00 (3,77) en voor volgend jaar €5,75. Op grond van de toekomstige kasstroom en de waarde van elk van de divisies komt DB tot een koersdoel van €80. Op een koers van circa €65 is AkzoNobel nu het goedkoopste specialistische chemie-aandeel ter wereld, vindt DB. Refresco SNS ventileerde vlak voor de beursgang van Refresco een zeer negatieve mening. Het aandeel werd uitgegeven tegen €14,50. SNS vindt het €7,70 waard. De bank ziet een aantal zwakheden. Zo zou de relatief hoge ebitda-marge in het vierde kwartaal mede veroorzaakt zijn door boekwinst op voorraden. De bottelaar (Foto: FaceMePLS) zou kampen met een gebrek aan 'pricing power' en zou bovendien in hoge mate afhankelijk zijn van een beperkte groep klanten. De twee belangrijkste klanten nemen 25% van de omzet voor hun rekening, en 83% van deze omzet komt van private labels. De beursgang en de daaraan verbonden openbaarmaking van de financiële rapportage zullen de klanten prijsbewuster maken, denkt SNS. De bank erkent dat er nog niet met het management van Refresco over de geconstateerde zwakheden is gepraat, maar zet toch duidelijk meer vraagtekens bij de beursgang van Refresco dan bij de recente IPO's van Lucas Bols en Grandvision. De effectenbank rekent uit dat bij de uitgiftekoers van €14,50 het aandeel gewaardeerd wordt op een k/w van 16,5 en een ev/ebitda (waarde van het eigen vermogen plus schuld tegenover bedrijfsresultaat) van 16,5. Op basis van de verwachte kasstroom komt SNS tot een koersdoel van €7,70.