Nieuws/Financieel
833094269
Financieel

North Sea Port profiteert van fusie

TERNEUZEN - De havens van Zeeland en Gent hebben het eerste jaar van hun fusie goede zaken gedaan. North Sea Port, zoals de haven per 1 januari 2018 te boek staat, zag de opbrengsten vorig jaar stijgen, terwijl de kosten lager uitvielen.

De opbrengsten van de fusiehaven kwamen uit op 106 miljoen euro. Dat zou een stijging betekenen met 6,5 procent op jaarbasis als North Sea Port een jaar eerder ook al als fusiebedrijf had bestaan. Havengelden brachten 43 miljoen euro op, hetgeen dan 9 procent meer was op jaarbasis. De uitgifte van gronden leverde 47 miljoen euro op, wat een plus van 6 procent zou betekenen.

De operationele kosten daalden met 2 procent tot 50 miljoen euro. De fusievoordelen compenseerden de extra uitgaven die de haven deed voor onderhoud en beheer van infrastructuur. Onder de streep resteerde een bedrag van 26,4 miljoen euro.

De fusiehaven zegt positief te zijn over de verdere toekomstige ontwikkeling van het grensoverschrijdende havengebied. Wel tonen de eerste maanden van dit jaar dat de toename van de overslag en omzet ten opzichte van 2018 beperkt blijft.