Nieuws/Financieel
834680
Financieel

CV op tv

Geïnteresseerd kijkt mevrouw Bakker* naar een nieuwsitem op RTL4 over het actuele thema werkloosheid. Stomverbaasd is ze als ineens haar cv kort in beeld komt; ze herkent haar foto. Ze wist er helemaal niets van, laat staan dat haar toestemming ervoor is gevraagd!

Na de uitzending besluit ze er een klacht over in te dienen. Bij het UWV, want een medewerker daarvan was in het item geïnterviewd, dus haar cv zal daar ook wel gefilmd zijn.

Uitzendbureau

De woordvoerder van het UWV geeft mevrouw Bakker uitleg. Het UWV had alleen toestemming gegeven voor het interview met hun manager arbeidszaken. Maar misschien heeft het te maken met het uitzendbureau dat in het item kort in beeld is gekomen?  

Mevrouw Bakker ziet niets in die suggestie van het UWV, want ze kent dat uitzendbureau niet eens. Dus het moet wel bij het UWV zijn gebeurd. Mevrouw Bakker vindt de reactie op haar klacht al met al wat mager en wil echt meer duidelijkheid. Ze besluit te bellen met één van mijn medewerkers. Misschien kan de ombudsman helpen?

Lichtje branden

Ik besluit de klacht van mevrouw Bakker opnieuw voor te leggen aan het UWV. Daarop legt het UWV mij ook nog een keer de situatie uit. Het UWV vertelt dat RTL4 in het nieuwsitem een archiefbeeld had gebruikt. Het was een opname van een tijd terug, gemaakt bij een uitzendbureau waar het cv van mevrouw Bakker was gefilmd. RTL4 had het filmbeeld inmiddels vernietigd, dus voortaan komt het niet meer terug. Het UWV noemt ook de naam van het uitzendbureau en dan gaat bij mevrouw Bakker een lichtje op. Bij dat bureau stond zij toen inderdaad ingeschreven.

Ik vind het fijn dat het UWV de klacht serieus heeft genomen door de zaak uit te zoeken. En mevrouw Bakker zelf is blij te weten hoe het precies is gegaan. Wel wil ze graag nog aan RTL4 duidelijk maken hoe ze het heeft ervaren. Ik geef haar daarom de contactgegevens door van de betrokken RTL-redacteur, uiteraard met diens toestemming…

* gefingeerde naam