Nieuws/Financieel
835455
Financieel

Mijn hangmat op de Bahama's

Als ik zo goed de AEX en andere markten kan voorspellen met mijn marktlens, waarom lig ik dan nu niet breeduit in mijn hangmat op de Bahama’s? Ik zal uitgebreid antwoord geven op deze veel gestelde vraag, vooral van criticasters van technische analyse. Met daarbij aandacht voor het begrip scoringskans ofwel hitratio, die eigenlijk helemaal niet zo hoog hoeft te zijn. Of kiest u toch straks voor een hogere ‘feel good factor’? Hoe staat het eigenlijk met uw perceptie van resultaat?

Benchmarking

Als we het hebben over resultaat, dan willen we dit graag afzetten tegen een zogenaamde benchmark, een objectieve vergelijkingsmaatstaf zeg maar, veelal een sectorindex of aandelenindex. Als je als belegger of vermogensbeheerder het beter doet dan de benchmark dan ben je een outperformer, doe je het slechter dan ben je een underperformer. Maar wat is goed en slecht in dit verband? Stel dat een specifieke benchmark in een bepaalde periode een resultaat scoort van +9% en jij scoort +8%, dan doe je het dus niet goed. “Jammer, je maakt wel winst, maar niet voldoende”, is dan de gedachte. Ik begrijp dit niet helemaal. Als ik op school een 8 haal voor mijn tentamen, dan is dat toch een prachtig resultaat, ook al ligt het gemiddelde iets hoger?

Andersom is nog merkwaardiger. Stel de benchmark scoort een negatief resultaat van -5% en jij scoort -3%, dan mag de vlag uit, want je bent een outperformer.”Hoera, je verslaat de benchmark, maar het kost wel geld”. Ik kwam eens juichend uit school want ik had het beste cijfer van de klas, een 3; mijn vader fronste zijn wenkbrauwen, een 3 is toch gewoon een slecht cijfer?

Hieruit blijkt maar weer eens dat perceptie van resultaat sterk afhankelijk is van de context waarin het wordt geplaatst. Binnen de Behavioral Finance wordt dit Framing genoemd. De beleving is anders, naarmate de context wijzigt. Wat vindt u wat dat betreft van de volgende zinsnede: “Je kunt de pizza beter in vier stukken snijden, want ik heb niet voldoende trek voor zes stukken”.

Feel Good factor

Een groot verschil in resultaatperceptie vinden we terug bij de offensieve handelaar en de defensievere actieve belegger. Sta mij toe dit te illustreren aan de hand van de volgende beleggingsmodellen. Model A genereert na verloop van tijd een prachtig resultaat van netto 20%. Hiervoor moeten elke dag veel transacties worden gedaan die lang niet allemaal winstgevend zijn. De zogenaamde hitratio is slechts 30%. Van honderd transacties worden er dertig met een positief resultaat afgesloten, de overige leveren verlies op. Toch wordt er aan het einde van de rit een mooie plus gescoord. Zie je wel, hitratio zegt niet alles. George Soros heeft ooit gezegd “It’s not whether you’re right or wrong that’s important, but how much money you make when you’re right and how much money you lose when you’re wrong”. Model B genereert in dezelfde periode een resultaat van netto 10%, de helft van het resultaat van model A. De hitratio komt uit op 70%, beduidend beter dan die van Model A. Minder transacties met een lager resultaat maar met een hogere hitratio. Welk model kiest u? Gaat u voor de grote zak met geld aan het einde van de rit? Bent u zo gedisciplineerd dat u een flink aantal min-transacties op tijd afkapt, zodat het gemiddelde verlies klein blijft? Het aantal transacties is voor u geen enkele belemmering? Dan bent u de offensieve handelaar die alleen voor winst belegt.

Of zoekt u meer betrouwbaarheid? Zoekt u een grotere kans op winst dan op verlies?

Wilt u na verloop van tijd het gevoel hebben dat u in het merendeel der gevallen aan de goede kant van de streep zit? Dan bent u de defensieve, maar wel actieve belegger, die niet primair gaat voor maximale winst. U ziet, de ene belegger is tevreden met maximale winst, de ander met een acceptabele hitratio.

Analistenkamp

Voorgaande keuze tussen maximale winst versus hitratio vinden we ook terug in het adviseur- en analistenkamp. De ene adviseur/analist richt zijn onderzoek en publicitaire uitingen helemaal in op het doen van transacties en het behalen van winst. Maakt niet uit hoe je de zak met geld vult, als je hem maar vult. Andere adviseurs/analisten kiezen voor meer betrouwbaarheid; zij kiezen voor een acceptabele ‘feel good factor’ bij hun afnemers. Daar staat veelal een lager resultaat tegenover. U begrijpt al lang dat ik met mijn TA coaching kies voor een acceptabele hitratio. Ik zal zo vertellen hoe hoog die is.

Geen hangmat

Maar waarom is er voor mij geen hangmat op de Bahama’s? Dat komt omdat ik heel lang geleden heb gekozen voor het adviseurschap. Mijn focus is daar op gericht, mijn mindset is afgestemd op coaching en niet op het doen van transacties. Natuurlijk doe ik heus wel eens mee met mijn eigen coaching aanbevelingen zoals ik die presenteer als zogenaamde Turbo Tijd Setups, maar dat doe ik incidenteel. Belangrijkste reden hiertoe is het vermijden van ‘gekleurde’ coaching omdat de coach zelf posities heeft uitstaan. Wel handel ik in AEX en DAX BNP Turbo’s volgens een offensief model.

Had ik destijds gekozen voor het beroep handelaar of belegger, dan zou ik daar mijn mindset op hebben ingericht. Dan had ik met mijn Marktlens heus wel een goed resultaat kunnen behalen en had ik u wellicht wel vanuit een hangmat kunnen toespreken. Je maakt keuzes, niet waar?

Coachen en beleggen

Maar het is toch helemaal niet zo moeilijk om als adviseur of coach daadwerkelijk te beleggen en dus mee te doen met de eigen coaching tips? Dat is waar, maar een goede voetbalcoach is toch niet meteen een goede voetballer? Ik focus mij op mijn marktlens en het Dashboard Beleggen waarmee ik voor u een acceptabele Feel Good factor kan bewerkstelligen. Ik leg de bal bij u neer, u mag scoren. Maar hoe zit het eigenlijk met de scoringskansen van de TT Setups? Ik hou de resultaten daarvan bij in een exel sheet die sinds kort op mijn website staat. Daaruit blijkt dat de hitratio 67% bedraagt met een gemiddeld koersresultaat (dus geen Turbo resultaat) van 7,4%. De gemiddelde winst van de winstgevende transacties bedraagt momenteel 13,4%, het gemiddelde verlies van de verlieslatende posities is 4,7%. En nu komt het, dat levert een Profit Factor op van 5.8, te weten (67*13,4)/(33*4,7). Een Profit Factor, ofwel mathematische verwachting voor de kenners, van 5.8 betekent dat tegenover elke Euro verlies een winst staat van 5,8 Euro.

Het opvolgen van de TA Coaching tips is dus winstgevend. Oeps, ik had dus heel wat hangmatten kunnen kopen. Ik blijf toch liever uw TA coach. Tot slot een vraag voor de criticasters: kent u een coach, waar ook ter wereld in welke discipline dan ook, die altijd scoort en dus nooit een minpunt boekt?

Disclaimer:

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.