Nieuws/Financieel
839649
Financieel

ABN-commissarissen houden vast aan loonsverhoging top

De raad van commissarissen van ABN Amro geeft geen millimeter toe aan de ophef in Den Haag over de verhoging van de beloningen van de raad van bestuur van de bank. Dat blijkt uit een intern bericht dat de bank vanmiddag heeft verspreid aan medewerkers.

In de reactie, die per mail is verstuurd en ondertekend door voorzitter Rik van Slingelandt staat het volgende:

,,Een week geleden, op vrijdag 20 maart, heeft ABN AMRO het jaar- en duurzaamheidsverslag over 2014 gepubliceerd. De aanpassing van het inkomen van de Raad van Bestuur heeft tot veel reacties geleid. Vandaag heeft de minister bekend gemaakt dat hij in dat licht het besluit over de beursgang uitstelt.

Dat heeft opnieuw voor veel publiciteit over de bank gezorgd. Ook van medewerkers hebben we  veel reacties en vragen ontvangen. De negatieve beeldvorming die is ontstaan, betreuren we en daarom willen wij als Raad van Commissarissen, verantwoordelijk voor de beloning van de leden van de Raad van Bestuur, graag via deze weg reageren.   We zien in jullie reacties dat de kritiek vooral gaat over het morele, ethische aspect van ons besluit. Luisteren wij wel voldoende naar de geluiden uit de samenleving? Is deze verhoging wel passend als de rest van de organisatie op de nullijn zit? Waarom nu? Zoals jullie hebben kunnen lezen in het jaarverslag en in de berichtgeving op intranet, heeft ABN AMRO de afgelopen jaren een versobering van het beloningsbeleid ingezet. Dat vinden we belangrijk om de kosten naar beneden te brengen, maar ook om nadrukkelijk rekening te houden met de geluiden uit de samenleving. Deze versobering betreft ook de leden van de Raad van Bestuur. De variabele beloning voor de Raad van Bestuur  zou bij on target presteren volgens de afgesproken arbeidsvoorwaarden 50% (EUR 304.000) bedragen. Dit zou het totale salaris op EUR 912.000 hebben gebracht. Deze beloning is gepast en redelijk in vergelijking met andere banken en andere vergelijkbare bedrijven. Per saldo zijn de bestuurders nu teruggegaan naar een totale beloning van EUR 708.000. We vinden het belangrijk dat gemaakte afspraken nagekomen worden. Dit past bij goed werkgeverschap. De Raad van Bestuur heeft twee jaar vrijwillig afgezien van de verhoging die hen toekwam vanwege onder andere het negatieve sentiment. Dat vinden wij niet langer acceptabel. De huidige Raad van Bestuur is pas ná de nationalisatie aangetrokken. Zij zijn in 2009 begonnen aan een belangrijke taak: de opbouw van een nieuwe, stabiele bank: ABN AMRO. Bij het tekenen van hun contract zijn duidelijke afspraken op het vlak van arbeidsvoorwaarden maar ook op het vlak van KPI’s gemaakt. Wij waarderen de Raad van Bestuur omdat hij, overigens samen met alle medewerkers, ABN AMRO naar volle tevredenheid weer op de rails heeft gezet.

Ons inziens is het niet verantwoord om medewerkers, wie dan ook, van hoog tot laag, twee jaar na het tekenen van het arbeidscontract zonder aanwijsbare reden, terwijl zij de gestelde doelen behalen, een derde van het inkomen af te nemen. Het nakomen van afspraken is volgens ons een belangrijk rechtsbeginsel. Daarom hebben we gekozen voor een gedeeltelijke compensatie conform de wet. Zoals hierboven staat toegelicht, bijft er ook na deze aanpassing per saldo sprake van een verslechtering van de oorspronkelijk afgesproken arbeidsvoorwaarden. Dat hebben we ook naar buiten toe bij de presentatie van het jaarverslag inzichtelijk gemaakt, omdat we vinden dat het  belangrijk is om transparant te zijn over de beslissingen die we nemen."