Nieuws/Financieel
844013
Financieel

Twee advieswijzigingen

Analisten besluiten tot een adviesverhoging voor Ten Cate en een verlaging voor Wessanen.

Ten Cate kwam volgens KBC Securities over 2014 met een sterke ontwikkeling van de omzet voor de dag. De bank verwacht dat deze ontwikkeling zich zal voortzetten en dat dit ook voor een hogere winstgevendheid zal zorgen. Het verkoopadvies voor het aandeel wordt dan ook verhoogd, tot 'kopen'. Het Nederlandse bedrijf voor technische vezels meldde een autonome omzetgroei van 4% over heel 2014 en 9% over het tweede halfjaar. KBC mikt voor dit jaar op 3,4% autonome groei en met daarnaast ook nog eens een groei van 7,2% door valuta-invloeden. De groei doet zich voor bij composieten, kunstgras en beschermende weefsels. De toenemende omzet doet zich onder meer voor in sectoren met hogere marges en zal tevens bijdragen aan een betere benutting van de productiecapaciteit, hetgeen ook de marges ten goede komt. KBC taxeert voor het lopende jaar een bedrijfsresultaat van €104 mln, gevolgd door €111 mln in 2016. De winst voor die jaren wordt geraamd op €31,3 mln respectievelijk €37,6 mln, overeenkomend met €1,16 en €1,37 per aandeel. De beter dan verwachte resultaten over 2014 en de goede verwachtingen brengen KBC tot de adviesverhoging 'kopen'. Het koersdoel is gesteld op €22. Zie ook het advies van Berend Izaks over Ten Cate uit het blad van 27 februari 2015 Wessanen SNS vindt Wessanen niet langer koopwaardig, na enkele tegenvallers in de resultaten. Het ebitresutaat (zonder bijzondere posten) lag met €23,6 mln duidelijk onder de verwachting. Een tegenvaller was ook het grotere verlies bij dochterbedrijf ABC, dat te koop staat. De verkoop schiet echter niet erg op, constateert een teleurgestelde SNS. De bank sluit niet uit dat een verkoop zeer weinig zal opleveren. Een tegenvaller was ook de scherpe stijging van de marketingkosten. SNS had bij een bedrijfspresentatie van het management de indruk gekregen dat zich hierin geen grotere schommelingen zouden voordoen. Mogelijk moest Wessanen op last van supermarkten meer aan marketing doen. Wellicht hebben die uitgaven op langere termijn een positief effect op de winst, denkt SNS. Positieve punten in het jaar- en vierdekwartaalbericht waren de hogere verkopen van de hoofdmerken, waaronder Bjorg en Zonnatura (Foto: DutchAstrid) met een groei in de dubbele cijfers. SNS noemt de onverwacht hogere marketinguitgaven schadelijk voor de geloofwaardigheid van de ceo, maar denkt ook dat Wessanen in het juiste marktsegment zit. SNS vindt het aandeel echter niet meer koopwaardig en adviseert 'houden'. Na verkoop van ABC kan Wessanen een overnamekandidaat worden.  Zie ook het advies van Jaap Barendregt van 27 februari