Nieuws/Financieel
844495
Financieel

Achtergestelde lening 9% SRLEV

Op 16 februari heeft SNS Reaal bekend gemaakt dat het de verzekeringstak, nu genoemd VIVAT, heeft verkocht aan de Chinese Anbang groep.

Dit is reden om de achtergestelde  obligatie van SR Leven nog eens tegen het licht te houden, en te zien of het relatief hoge rendement opweegt tegen de nog heersende onzekerheden.

De obligatie behoort tot het zogenoemde Tier 2 kapitaal en is dus achtergestelde schuld. Uitgegeven in 2011 toen de marktrentes nog een stuk hoger lagen, geeft de lening een coupon van 9%. Na twee jaar normaal coupon te hebben betaald, kwam SNS in de problemen en heeft de Nederlandse Staat het concern overgenomen. Onder de geldende regels van de EU mag een bankverzekeraar die staatssteun heeft verkregen of overgenomen is door de Staat geen couponrente betalen op dergelijke achtergestelde schuld. Daarom zijn de coupons over de jaren 2012 en 2013 niet betaald.

Echter, de coupons zijn cumulatief. Dat betekend dat zodra er weer coupon betaald mag worden, de oude niet betaalde coupons met rente op rente gelijk mee worden uitbetaald.

De markt heeft duidelijk gehoopt dat bij verkoop van Reaal, dat al lang in de etalage stond, de coupons direct allemaal betaald zouden worden op de eerstkomende couponbetaaldag zijnde 15 april van dit jaar. Echter, in het persbericht van 16 februari  heeft  SNS Reaal verklaard dat de ban op het uitbetalen van de coupons  door de EU weliswaar opgeheven is, maar dat de coupons pas worden uitbetaald als de transactie volledig voltooid is.

Dit zal naar verwachting pas ergens in juni dit jaar zijn, dus ook de coupon over 2014 die 15/4/2015 betaald had moeten worden, zal niet uitbetaald worden en met rente op rente doorlopen naar 2016 (samen met de eerdere coupons). Dit brengt het totaal van coupons die dan volgend jaar betaald moeten worden, met rente op rente effect op zo’n 40%.

De koers van de obligatie is nu ongeveer 137% waarvoor men de nog niet betaalde coupons erbij krijgt in de prijs.

 

  

verwachte 

datum

cashflow 

11-3-2015

-137 

15-4-2015

15-4-2016

40 

15-4-2017

15-4-2018

15-4-2019

15-4-2020

15-4-2021

109               

verwacht

yield

7,07%

 

Op basis van de hierboven genoemde verwachte cashflow is het huidige rendement op de SR leven obligatie dus 7,07%.  Hierbij uitgaande van het feit dat de overname van VIVAT door ANBANG ook daadwerkelijk doorgaat. Tevens gaan we ervan uit dat de lening dan vanwege de hoge couponrente vervroegd wordt afgelost per 15-04-2021 a 100%.

Ter illustratie, vergelijkbare obligaties van Delta Lloyd en National Nederlanden  handelen op een rendement van respectievelijk  3,83% en2,63%(deze hebben ook een betere rating).

Er zijn twee opschortende voorwaarden bij de verkoop van VIVAT aan ANBANG:

  1. Mochten negatieve ontwikkelingen bij VIVAT tussen 31-12-2014 en 30-06-2015 leiden tot een extra last van meer dan €500 miljoen dan kan ANBANG van de koop afzien.
  2. De Nederlandse Bank moet een verklaring van geen bezwaar afgeven voor ANBANG, en de Chinese toezichthouder moet toestemmen.

Wanneer de verkoop van VIVAT aan ANBANG niet doorgaat, wordt de situatie rond Reaal weer onzeker en zal ook het uitbetalen van de coupons weer onzeker worden.  Echter de meeste negatieve ontwikkelingen onder 1) genoemd,  schijnen achter de rug te zijn.  De DNB moet wel met sterke argumenten komen bij het Ministerie van Financiën(de verkoper) om geen verklaring van geen bezwaar te geven aan ANBANG.

Willem van Baarle is managing partner bij Boer & Olij Securities B.V. Boer & Olij Securities is een commissionair in effecten met als specialiteit de advisering en handel in obligaties voor institutionele beleggers en particuliere relaties. Meer info op www.boerolij.nl. Cliënten van Boer & Olij kunnen een positie hebben in de behandelde fondsen op het moment van publicatie. Mocht u tot koop of verkoop overgaan, overleg vooraf altijd met uw adviseur/beheerder. Deze column is geschreven op persoonlijke titel.