Nieuws/Financieel
844611
Financieel

De toekomst begint nu

In mijn vorige column stond ik stil bij beroepen die de meeste kans bieden op werk. Daarbij opvallend veel technische beroepen, van monteurs en lassers tot programmeurs en voedingstechnologen. Niet zo vreemd dus, dat de overheid alle zeilen bijzet om het tekort aan technici aan te pakken. De oplossing ligt niet alleen in de toekomst, maar ook in het ’nu’.

Onvoldoende instroom

Terwijl het aantal banen in sectoren zoals de zorg nog steeds afneemt, stijgt de vraag naar technisch specialisten sterk. De instroom vanuit de techniekopleidingen is onvoldoende om hieraan te voldoen. De overheid wil dit probleem aanpakken en heeft onder meer het Techniekpact in het leven geroepen. Dit samenwerkingsverband tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid wil het tekort aan technisch personeel terugdringen door de kwaliteit van het techniekonderwijs te verbeteren en meer jongeren te interesseren voor de technieksector.

Aanjagen

Met Doekle Terpstra als aanjager maakt het Techniekpact volop werk van haar missie: zorgen dat meer jongeren kiezen voor een techniekopleiding. Er zijn vele acties gericht op het onderwijs, die al beginnen op de basisschool. Tegelijkertijd zijn er veel technisch geschoolde werkzoekenden die hun schooltijd al lang geleden hebben afgesloten. Op dit moment zijn er 50.000 technisch geschoolde werkzoekenden op mbo-niveau die op zoek zijn naar een baan. Dit kan op betrekkelijk korte termijn een oplossing bieden voor het probleem. Met aanvullende scholing kunnen zij snel aan de slag.

50-plussers

Een voorbeeld hiervan zie je in Limburg, waar de hogeschool in Maastricht in samenwerking met UWV werkzoekende technici opleidt in de ict. Deze opleiding is speciaal gericht op 50-plussers, die de training in de avonduren volgen. Limburg heeft namelijk een tekort aan hoog opgeleide ict’ers: op dit moment zijn er meer dan driehonderd vacatures. Ook kent Limburg een fiks aantal werkzoekenden, waarvan de helft bestaat uit 50-plussers.

langdurig werkzoekenden

Met de aanpak in Limburg slaan we twee vliegen in een klap: moeilijk vervulbare vacatures worden op korte termijn ingevuld en oudere, vaak langdurig werkzoekenden, gaan weer aan de slag. De ict-opleiding duurt tussen de negen en vijftien maanden, afhankelijk van de kennis en ervaring van de deelnemers. Dat lijkt misschien lang, maar vergeleken met de jongeren in de schoolbanken is dat een tiende van de tijd.

Wat mij betreft is het een kwestie van én-én. Nu de geschikte werkzoekenden omscholen én investeren in een duurzame oplossing van het probleem door ervoor te zorgen dat techniek wordt verankerd in ons onderwijs en in onze samenleving.