Nieuws/Financieel
844682
Financieel

Nog meer smart sounders

In mijn vorige column liet ik u kennis maken met zogenaamde ‘smart sounders’, intelligent klinkende marktuitspraken die eigenlijk niets voorstellen. Ik heb er nog een paar voor u, met name gerelateerd aan technische analyse. En dan mag een bijbehorend kritisch commentaar van uw TA coach natuurlijk niet ontbreken. Maar wat is ook al weer een smart sounder?

Smart Sounding

In een recent artikel in Business Insider, een digitale nieuwsbrief in de UK, werd melding gemaakt van een aantal niets-zeggende uitspraken, terwijl ze wel erg intelligent in de oren klinken, waardoor je direct als wizard of goeroe herkend zou worden. Dit laatste spreekt mij wel aan, dus mijn interesse werd gewekt. De uitspraken klinken intelligent en beschermen de spreker in feite in de financiele arena. Omdat de uitspraken niets voorstellen, leeg zijn, committeert de spreker of analist zich nooit aan een aanbeveling of voorspelling. Anders gezegd, wat er ook gebeurt, de analist heeft altijd gelijk en heeft het nooit bij het verkeerde eind, omdat hij in feite niets zegt, aldus het betreffende artikel. Ik zal nogmaals vier van deze zogenaamde smart soundings met u bespreken.

“The trend is your friend”Dat is even schrikken, een wereldberoemd motto in technische analyseland zou een niets-zeggende uitspraak zijn? De uitspraak klinkt wijs, je geeft aan de rit (omhoog of omlaag) mee te rijden, het klinkt vertrouwend. Maar een trend geeft aan wat de koers heeft gedaan en niet wat de volgende stap zal zijn, zo beweert de onderzoeker. Soms gaat de koers een tijdje omhoog, soms omlaag en soms zijwaarts. Maar als de trend breekt is dat niet je vriend meer, dan heb je een nieuw vriendje.

Flauwe redenatie natuurlijk, want iedereen weet dat elke trend ooit een keer ophoudt. En dat geldt niet alleen in de financiële wereld. Stel je voor dat trends in de mode nooit zouden veranderen, dat wordt een saaie boel. Wat koerstrends betreft weten we dat beleggers de neiging vertonen in de richting van de trend te beleggen en daardoor de trend intact laten. En daar kun je dus van profiteren. Een trendwijziging is veelal een geleidelijk omkeerproces, waar je als actieve belegger in meegaat. Zolang je dat doet, is elke trend toch je vriend?

“De markt zit in een bodemingsproces”Een klassieke uitspraak om de marktfase te beschrijven na een min of meer forse koersdaling, je doet vermoeden dat er iets gaat gebeuren. Er zijn varianten denkbaar in de zin van “base building” en “bodemstampers” (ja, mijn TA coaching uitspraak). Maar eigenlijk zeg je niet veel. Ja, de koers stabiliseert wat en zou kunnen herstellen, maar pas op, de koers kan ook de daling vervolgen. Een koersval impliceert niet dat de koers daarna niet verder kan zakken, ook niet dat de koers zal stijgen. Een bodemingsproces zegt eigenlijk helemaal niets, aldus de onderzoeker.

Welnu, laat ik het houden bij mijn “bodemstampers”, die wel degelijk hun invloed hebben op het technische landschap. Zij kunnen toch remmend werken in een downtrend? Zij kunnen toch een correctie in een uptrend afronden? De acties van bodemstampers (maar ook topbouwers) mag je niet negeren of ontkennen. Het kan de inleiding zijn voor een veranderend landschap, waar je als actieve belegger dus rekening mee houdt. Als je naar buiten kijkt en gitzwarte donkere wolken ziet aankomen, beweer je dan dat het niet gaat regenen, want donkere wolken kunnen het landschap niet wijzigen? Kortom, detecteren en meten wat er aan de hand is en dat vertalen in het meest waarschijnlijke scenario, dat is de juiste methode.

“Overbought”Een zeer bekende kreet bij technische analyse om aan te geven dat een koers relatief gezien te hoog staat. Er is sprake van overdreven koopsentiment. Het is een smart sounder omdat je met deze uitspraak een bullish ondertoon laat horen maar tegelijkertijd indiceert dat de koers kan zakken. Het dekt dus alle toekomstige koerszetten. Gaat de koers verder omhoog, dan is er sprake van nog meer overspannenheid. Zakt de koers dan komt dit door de “overbought” situatie.  

Het gaat er om dat je als belegger goed begrijpt wat “overbouht” of OB impliceert. Teveel gekocht is niet de juiste interpretatie, want de hoeveelheid geld wijzigt niet in de markt. Het zegt wel dat er meer kopers zijn geweest die tegen steeds hogere koersen bereid waren aankopen te doen. Dit is toch typisch kuddegedrag? Op de top van de markt stappen de laatste twijfelaars alsnog in. Ze worden meegezogen door de koopdrift in het veld. Maar wie is in staat om dan de koers nog hoger te drukken? Dat leidt veelal tot een OB situatie. Maar, veel belangrijker, een OB situatie moet gezien worden als een alarmfase. De kans op topvorming en correctie neemt toe als er sprake is van overspannenheid boven in het veld zoals gemeten kan worden met bijvoorbeeld een RSI, dat weet u.  Zo gebruik ik de signalering in mijn Dashboard Beleggen methodiek. Een OB reading is een conditie van het speelveld, als de RSI de OB lijn neerwaarts kruist, is er een signaal dat een correctiefase aankondigt. Dat is het moment om winsten af te romen. Nog even terug naar de gitzwarte wolken metafoor. Bij de eerste spatjes, jawel de dreiging wordt werkelijkheid, doe je toch de paraplu open?

 

“Buy the dip”Op de huidige aandelenmarkten is sprake van een uitermate sterke ondertoon, noem het uptrend (nee, trend zegt als smart sounder niets, toch?) maar wel met een reële kans op correcties. Dit wordt strategisch vertaald met “Kopen op zwakte”, na de correctie of dip weer aankopen doen. Wat zwak zeg, want je durft niet te zeggen dat je gewoon moet kopen omdat de trend opwaarts is. Als de koers zakt heb je toch gemeld dat je moest kopen na zwakte? Elke toekomstige koersbeweging wordt hiermee gedekt. Maar beste beleggers, we willen toch graag op de beste plekjes op de chart aan- en verkopen doen?

Met een chart en bijbehorende indicatoren kunnen we toch trend en sentiment in kaart brengen? Als dan blijkt dat de kans (technische analyse is een waarschijnlijkheidsanalyse, weet u nog) het grootst is dat de koers gaat zakken in zijn uptrend, dan is het in termen van risico en rendement toch raadzaam om een dip af te wachten? Zoek steeds naar de mooiste plekjes in het technische landschap in de wetenschap dat achteraf wellicht een betere aankoopkoers verkregen had kunnen worden. Ik wens u veel wijsheid bij uw beleggingsbeslissingen, waarbij diverse TA veronderstellingen en aannames mijns inziens een welkome bijdrage kunnen leveren, of het nu smart sounders zijn of niet.

Disclaimer: Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.