Nieuws/Financieel
847360
Financieel

Indexknuffelaars

Indexknuffelaars zijn beleggingsfondsen die met hun beleggingen tegen de index aan schurken. Ik schrijf dit laatste bewust als twee losse woorden om daarmee aan te duiden dat u grof geld mag betalen voor toegevoegde kosten waar toegevoegde waarde ontbreekt. De “Active Share” is om het zo uit te drukken uiterst gering. De “Active Intelligence” trouwens ook.

Onder “Active Share” wordt verstaan het berekende verschil tussen de posities in een beleggings-fonds en die van de benchmark. Hierbij wordt uitsluitend gekeken naar de gewichten van de individuele beleggingen. De gewichten worden daarbij berekend door de waarde van een belegging in de portefeuille uit te drukken als een percentage van het totale fonds vermogen.

Alle verschillen worden uitgedrukt in een absolute waarde, opgeteld en de som wordt gedeeld door twee. De uitkomst is de “Active Share”. De term is bedacht door de Nederlander Martijn Cremers, hoogleraar financiën aan de Yale School of Management, en zijn collega Antti Petajisto.

Pikant

Volgens SNS Asset Management - met een artikel uit 2011 - is “Active Share” niet meer dan een getal dat aangeeft hoeveel de portefeuille afwijkt van de benchmark maar voegde daar – heel pikant – aan toe dat een portefeuillemanager met veel visie een hoge “Active Share” zal realiseren.

Hij zal veel over- en onderwegingen opnemen in zijn portefeuille. Met andere woorden: de manager kiest de beste bedrijven eruit. De slechte bedrijven neemt hij niet op in zijn portefeuille. Bovendien kan de portefeuillemanager de inzet groter maken naarmate hij meer overtuigd is van zijn visie op de markt.

Brandpunt

Recentelijk stond het SNS Nederlands Aandelen fonds over hun “Active Share” zelfs in het brandpunt. Na een afwaardering van dit fonds door Morningstar wordt er In een uitgebreid artikel op de inter-netsite de “Beleggingsassistent” ingegaan op de resultaten van het Nederlands Aandelen Fonds.

Die resultaten of liever gezegd de non-resultaten liegen er niet om: het verschil in rendement over 10 jaar is 11,5% in het voordeel van de benchmark. De “Active Share” zou slechts 6 zijn. Dat wordt bevestigd door het fenomeen van R2. Met R-kwadraat wordt bepaald welk percentage van de veranderingen in een beleggingsfonds afkomstig is van de index. Bij SNS was dat volgens onze berekeningen 99,6% ofwel bijna 100%.

Afwijken van massa loont

Zowel de afwaardering van Morningstar, als het voornoemde artikel zijn in lijn met mijn eerdere ob-servaties. Op 4 april 2014 schreef ik voor DFT.nl “Afwijken van de massa loont”. Hierin memoreerde ik dat SNS in tien jaar met zijn aandelenfonds met een cumulatief rendement van 2,7% nog

niet de helft van de benchmark AEX-Gross Return index met 5% had gemaakt. Allianz was met 2,5% nog slechter en ING en BNP bleven resp. met 2,8% en 3,6% ook ver onder de maat. Alleen Robeco’s Hollands Fonds kon zich met 5,6% cumulatief rendement aan deze malaise ontworstelen. Over de meetperiode waar het OK-Score AEX fonds real life was, t.w. 2003-2013, waren de verschillen in rendement meer dan onthutsend.

Daar waar met uitzondering van Robeco Hollands Bezit, alle andere partijen ruimschoots bij de index achterbleven realiseerde het voormalige OK-Score AEX fonds een totaal rendement van 255%. Slecht een kleine 200% meer dan het Nederlands Aandelen Fonds dat exact in dezelfde vijver viste. Het zal dan ook niet vreemd in de oren klinken dat de “Active Share” van het OK-Score AEX fonds bijna 60 en de R2 minder dan 80% bedroeg. Jammer, dat wij het besluit hebben moeten nemen om dit fonds op wegens aanpassingen in onze asset-allocatie te doen opheffen.

Beroering

De huidige beroering en informatie over de gevolgen van de “Active Share” door onder meer de Engelse Toezichthouder, Morningstar en vele anderen die de kwaliteiten van beleggingsfondsen nu in een helder daglicht willen zetten, kan ik alleen maar toejuichen. Zo streven wij er naar een nieuw fonds te presenteren waarvan vóóraf bekend is dat het een “Active Share” van 96 nastreeft en waarvan tegelijkertijd - i.v.m. het kostenaspect - het aantal mutaties op de vingers van één hand zijn te tellen.

Wij willen daarmee gehoor geven aan de door SNS opgeschreven filosofie dat een portefeuil-lemanager met veel visie, een hoge “Active Share” zal realiseren. Met andere woorden: de manager kiest de beste bedrijven eruit. De slechte bedrijven neemt hij niet op in zijn portefeuille. Laat daar nou precies de OK-Score voor zijn uitgevonden én worden toegepast. Overigens, na bijna 15 jaar - in alle onbescheidenheid – niet zonder enig succes.

Willem D. Okkerse MBA is CEO van het OK-Rating Institute BV in Nederland en Executive Board-member van het European Rating House in België