Financieel/Ondernemen
847951
Ondernemen

Vraag & antwoord

Verruiming ketenregeling

Vanwege fluctuaties in ons werkaanbod werken wij veel met tijdelijk personeel. Ik heb begrepen dat het nieuwe kabinet de ketenregeling wil verruimen. Voor ons is dat goed nieuws. Per wanneer kunnen we daar gebruik van maken?

Het klopt dat Rutte III de ketenregeling wil verruimen. De ketenregeling komt er op neer dat een werkgever niet onbeperkt tijdelijke contracten met zijn werknemer mag overeenkomen. Na drie tijdelijke contracten of na een periode van twee jaar is automatisch sprake van een vast contract. Het nieuwe kabinet wil de periode van twee jaar oprekken naar drie jaar.

Zover is het nog niet. Het plan moet eerst worden uitgewerkt in een wetsvoorstel. Dat moet worden goedgekeurd door de ministerraad en voor advies naar de Raad van State. Als dat advies er is, kan het voorstel naar de Tweede Kamer en wordt het wetsvoorstel openbaar. Vervolgens moet de Tweede Kamer met het voorstel instemmen, gevolgd door de Eerste Kamer. Dan wordt het gepubliceerd in het Staatsblad. Pas daarna treedt de wet inwerking. Mijn inschatting is dat het niet eerder dan 2019 zal zijn voordat van de verruiming gebruikgemaakt kan worden.