Nieuws/Financieel
848022592
Financieel

Fed laat rente VS ongemoeid

Washington - De Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, heeft de rente onveranderd gehouden. Het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten blijft daarmee staan op 1,5 procent tot 1,75 procent. De beslissing de niveaus ongemoeid te laten was voor het eerst sinds mei unaniem en werd ook algemeen verwacht op de financiële markten.

De Fed verlaagde eind oktober de rente in de VS voor de derde keer dit jaar in een poging de nog altijd goed draaiende Amerikaanse economie te wapenen tegen afremming van de wereldeconomie. Eind november meldde de Fed nog dat de Amerikaanse economie de laatste tijd een "bescheiden" groei laat zien en dat de vooruitzichten positief zijn.

Ook nu stelde de Fed dat de stand van de economie de huidige tarieven rechtvaardigen. De bankenkoepel wees onder meer op de groei en inflatie, waar nieuwe ramingen van werden gepubliceerd. Net als in september verwacht de Fed dat de economie in 2020 met 2% groeit, in 2021 wordt 1,9% verwacht.

Verder waren de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt sterk. De werkloosheid is nog steeds op het laagste punt in ongeveer vijftig jaar. Ook de consumentenbestedingen werden door de Fed als positief neergezet. De "zwakke" export bleef een punt van zorg, mede door de onzekerheid op handelsvlak.

Wat Powell betreft, komt er daarom snel een akkoord tussen de VS en China. „Dat zou onzekerheid wegnemen en dat is gunstig voor de economie.” Powell wilde niet zeggen wat het voor de Amerikaanse economie zou betekenen als zo’n akkoord uitblijft.

De Fed publiceerde daarnaast een raming van het renteniveau volgens de verschillende bestuursleden. Daaruit bleek dat de bestuursleden er nu nog vanuit gaan dat ze de huidige rente ook heel 2020 op dit niveau houden. Maar daar wordt volgens de financiële markten nu al aan getwijfeld, zeker als de handelsoorlog tussen de VS en China voortduurt. Beleggers rekenen erop dat de Fed de rente opnieuw zal verlagen als het vertrouwen daar verder door geraakt wordt.