Financieel/Geld
852160
Geld

VVD’er Jacques Klok leidt nieuwe partij uit onvrede huidig beleid

Amsterdam kan stemmen op erfpachtpartij

Amsterdam - Amsterdammers kunnen komende gemeenteraadsverkiezingen een stem uitbrengen op de Amsterdamse Woon- en Erfpachtpartij. De partij wordt opgericht uit onvrede over het huidige erfpachtbeleid, dat deze zomer is vastgesteld na een deal tussen D66, VVD en SP. Lijsttrekker van de partij wordt Jacques Klok, nu nog VVD-lid.

„Wij zijn niet per se tegen erfpacht, maar willen dat er voor Amsterdammers een betaalbare oplossing ontstaat. Wij zijn zeer teleurgesteld in D66 en VVD, die in hun verkiezingsprogramma veel beloftes deden over het aanpakken van het erfpachtsysteem, maar die niet na zijn gekomen”, zegt Klok over de oprichting van de partij. Hij was eerder politiek actief voor de VVD in de stadsdeelraad van Zuideramstel.

Jacques Klok wordt lijsttrekker van de nieuwe partij.

Jacques Klok wordt lijsttrekker van de nieuwe partij.

In elk geval samen met Koen de Lange, voorman van erfpachtbelangenclub Seba, zal hij de komende maanden campagne voeren om zo een plaats in de gemeenteraad te krijgen. Hij zegt zich niet als ’one-issue-partij’ te zullen bewegen. „We zullen overal iets van vinden, maar we richten ons natuurlijk vooral op het betaalbaar houden van de stad en het openbreken van het erfpachtbeleid. Door het verhogen van de woonlasten, zoals nu door VVD en D66 is geregeld, ga je Amsterdam niet bewoonbaar maken.”

Forse bedragen

Tachtig procent van de grond in Amsterdam is in erfpacht uitgegeven: bedrijven en Amsterdammers betalen de gemeente daardoor forse bedragen voor het gebruik van de grond. Elke vijftig jaar schoten de prijzen omhoog, wat veel huizenbezitters in de problemen heeft gebracht. Het huidige stadsbestuur onder leiding van VVD-wethouder Eric van der Burg (Grondzaken) heeft een plan doorgevoerd om erfpacht ’eeuwigdurend’ vast te leggen, waardoor deze prijzen niet meer plots omhoog schieten. Voor veel Amsterdammers, vooral in de gegoede buurten, zijn de bedragen die daarmee gemoeid zijn nog steeds niet op te brengen. Een referendum over dit plan werd ter elfder ure geblokkeerd, omdat het juridisch niet mogelijk zou zijn. De voltallige oppositie was tegen het plan. Ook kwamen eerder ruim 8000 inspraakreacties bij de gemeente binnen.

Volgens Klok, die ondernemer is en economie heeft gestudeerd, wordt de inzet van de partij om de huidige tarieven twee tot vier keer lager te krijgen. „Erfpacht is 100 jaar geleden met goede redenen ingevoerd: om de stad betaalbaar te houden. Wij vinden dat de afkoop van erfpacht nooit meer dan tien procent van de WOZ-waarde mag bedragen.” Onder andere de achterban van belangenclub Seba wordt ingezet om de partij te ondersteunen. „Door het huidige beleid van de gemeente moeten mensen soms meer canon aan de gemeente betalen dan hun aow-uitkering is. Ja, de huizenprijzen zijn gestegen, maar van je WOZ-waarde kun je geen boodschappen doen.”

Happy hour-gebieden

Hij erkent dat de wijziging van het systeem, veelal voor Amsterdammers buiten de ring, vaak ook positief kan uitvallen, omdat zij op termijn juist minder moeten betalen. „Dat zijn de zogeheten happy-hour-gebieden. Ik vind dat we een betrouwbare overheid moeten hebben, want tienduizenden Amsterdammers krijgen nog last van dit besluit. Een groot deel van de stad wordt buitensporig belast, terwijl anderen er juist op vooruit gaan. Veel huiseigenaren komen nog steeds in de problemen, ook omdat banken geen zin hebben om erfpachtafkoop te financieren.”