Nieuws/Financieel
860979
Financieel

De Nationale Pensioendialoog: de ontknoping!

De Pensioendialoog is afgerond. Met de te verwachten uitkomst. Alles is gezegd, iedereen heeft een andere mening. Ook de Autoriteit Financiele Markten en De Nederlandse Bank hebben hun zegje gedaan. Dat zijn weliswaar ‘maar’ toezichthouders, maar goed, bij een Nationale Pensioendialoog mag iedereen meedoen. Baat het niet dan schaadt het niet. En beter hun mening dan die van belanghebbenden die toch alleen ‘hun eigen straatje schoonvegen’. De Sociaal Economische Raad heeft uiteraard ook al geadviseerd, ze moet wel haar 4 varianten nog verder uitwerken.

Staatsecretaris Klijnsma heeft al gezegd: ik reageer nog niet. Die denkt: 'mooi, het kan dus alle kanten op. En ik beslis'!

Doorsneepremie

Verder deed Netspar – het Wetenschappelijke pensioeninstituut van de Universiteit van Tilburg - een duit in het zakje. Dat concludeerde dat het afschaffen van de doorsneepremie – dus dat iedereen, jong en oud, veel en weinig verdienend, hetzelfde percentage van zijn salaris betaalt aan pensioenpremie - géén gevolgen hoeft te hebben voor de grote verplichtstelling. De ‘grote verplichtstelling’ betekent dat iedereen in de Bouw naar pensioenfonds Bouw moet, metaal naar Metaal enzovoorts. Gedwongen winkelnering zeg maar.

Dat het afschaffen van de doorsnee premie geen gevolgen heeft voor de verplichtstelling waag ik echter sterk te betwijfelen. Juist die vorm van eenvoud en solidariteit deed de Europees rechter in 1999 oordelen dat zij – hoezeer een verplicht bedrijfstakpensioenfonds indruist tegen de vrije marktwerking – toch gehandhaafd mocht blijven.

Acceptatieplicht

Aanvullende argumenten hierbij dat er een acceptatieplicht geldt bij verplichte bedrijfstakpensioenfondsen zijn niet meer valide, dat is namelijk gezien het verbod op keuringen op basis van de Wet Medische Keuringen ook bij andere pensioenuitvoerders het geval.

En dat juist bedrijfstakpensioenfondsen een adequaat pensioen bewerkstelligen moet gezien de dekkingsgraadperikelen, met afstempeling van pensioenrechten en jarenlang geen inflatiecorrectie als gevolg, toch met een korrel zout worden genomen.

Prof. Boot deed ook mee en oordeelde dat een pensioenplicht – daar ben ik het mee eens, ook voor zzp'ers – nodig is, maar ook dat we gewoon een nieuw systeem moeten bouwen en het oude – waar ruim € 1.000 miljard in zit – maar moeten laten voor wat het is. Dat lijkt me nu ook weer niet opportuun.

Gemene deler

Wat dan wel? Het blijft uiteraard (subjectief) kiezen, maar de grootste gemene deler zit in:

-Pensioenplicht voor iedereen die werkt, op zo’n niveau dat het een adequaat pensioen oplevert;

-Vrije keus qua uitvoerder door werkgever en/of werknemer zelf (zzp'ers kiezen dus altijd zelf);

-Eigen keus voor meer of minder solidariteit en risicodeling qua beleggen;

-Veel meer mogelijkheden om andere dingen met pensioengeld te doen: hypotheek aflossen, bedrijf beginnen, omscholing, sabattical etc. en natuurlijk – maar dat zit ook al bij Klijnsma in het vat – doorbeleggen met pensioengeld, ook op individuele basis na pensioeningangsdatum.

Dan hoeven we alleen nog maar de gevolgen van het afschaffen van doorsneepremie – die door het CPB becijferd zijn op 100 miljard euro– te verwerken. Daar trekken we 10 jaar voor uit, ieder leeftijdscohort moet naar rato meedoen, jongeren – helaas wat meer – dan ouderen/gepensioneerden. Vrijheid mag wat kosten immers.

Zo, geregeld!