Nieuws/Financieel
861009
Financieel

Schenking voor eigen woning best lastig

Op Prinsjesdag werd de eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning tijdelijk verhoogd naar 100.000 euro en niet langer beperkt tot kinderen van de schenker tussen de 18 en 40 jaar. Wat biedt deze tijdelijke vrijstelling aan mogelijkheden voor schenker en ontvanger?

Ik krijg veel vragen over de tijdelijke, eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Tijdelijk is van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015. Hoewel u aan iedereen dit bedrag zou kunnen schenken, komen veel vragen van ouders die aan hun kinderen maximaal 100.000 euro belastingvrij willen schenken. Indien ouders eerder op basis van de eenmalige schenkingsvrijstelling voor kinderen hebben geschonken, moeten ze dat eerste bedrag in mindering brengen op die 100.000 euro.

Bestemd voor de eigen woning betekent dat de ontvanger de schenking moet aanwenden voor de aankoop, onderhoud of verbouwing van een eigen woning. De ontvanger mag de schenking ook gebruiken voor het aflossen van de eigen woningschuld. In de schenkingsakte moeten deze voorwaarden zijn opgenomen. Veel ouders overwegen hun kinderen te schenken omdat zij het beste met hen voor hebben. Echter, zij moeten dan wel eerst de eigen financiële situatie op orde hebben.

Hebben ze eigenlijk zelf wel voldoende geld om de rest van hun leven in hun levensonderhoud te kunnen voorzien?Belangrijke drijfveer voor de schenkingsdrang is de hoge eigen bijdrage voor de AWBZ. Veel ouders vrezen dat zij hun vermogen, dat uiteindelijk bestemd is voor hun kinderen, noodgedwongen moeten afstaan via een hoge eigen bijdrage voor de AWBZ van maximaal 2189,20 euro per maand indien zij worden opgenomen in een AWBZ-instelling. Een van de mogelijkheden om dat te voorkomen, is het tijdig schenken van het vermogen aan de kinderen.

Ook voor de ontvangers, vaak de kinderen, zijn er aandachtspunten. Als zij de eigen woningschuld willen aflossen is dat niet altijd boetevrij. Een aantal banken heeft aangegeven dat aflossing op basis van deze schenking boetevrij is. Andere banken staan boetevrije aflossing toe voor zover de hypoheek onder water staat. Het is verstandig na te gaan wat de bank hieronder verstaat voordat de hypotheek wordt afgelost.Daarnaast kan aflossing ongewenste fiscale bijwerkingen hebben. U dient zich te realiseren dat een dergelijke schenking fiscaal een zak met stenen is. Door de verplichting van aankoop, verbouwing, onderhoud en/of aflossing van de eigen woningschuld zadelt u uw kind op met een eigen woningreserve tenzij ook na de schenking de eigen woningschuld boven de WOZ-waarde blijft.

Een mogelijk aantrekkelijk alternatief van schenken is het lenen van eenzelfde bedrag. Er ontstaat dan een schuld van kind aan ouder, waarover het kind rente moet betalen. Daarbij kan de ontvangen rente voor zover niet meer dan 5141 euro per jaar onbelast aan de kinderen worden geschonken. Op die manier worden de hypotheeklasten van het kind flink teruggebracht. Laat u wel goed voorlichten als u van deze schenkingsmogelijkheid gebruik wilt maken en win eventueel advies in. Het is ingewikkelder dan u denkt.