Nieuws/Financieel
861012
Financieel

Vermogen alvast scheiden voor huwelijk

Onlangs werd door Tweede Kamerlid Magda Berndsen voorgesteld om het vermogen van echtelieden dat zij voor het huwelijk hebben opgebouwd, gescheiden te houden. Datzelfde zou moeten gaan gelden voor schenkingen en erfenissen die tijdens het huwelijk worden ontvangen. Doel van het voorstel is dat een eventuele scheiding later beter geregeld is.

Het voorstel verbaast mij enigszins. Bij de invoering van het nieuwe huwelijksvermogensrecht was dit ook het oorspronkelijke plan, maar na ampele overweging is hiervan afgezien. Dat wetsvoorstel dateert van 2003. Daarbij was het uitgangspunt dat het eigen vermogen dat beide echtelieden voor het huwelijk hadden opgebouwd, ook na het huwelijk eigen vermogen zou blijven. Anders dan tot op heden worden vrijwel alle vermogensbestanddelen, dus ook die voor het huwelijk zijn opgebouwd of zijn aangegaan, gemeenschappelijk vermogen als beide echtelieden niet voor het huwelijk naar de notaris gaan.

Vermogensbestanddelen zijn niet per definitie positief. Denk aan schulden die één van de echtelieden voor het huwelijk is aangegaan. Normaal gesproken zullen beide echtelieden dit voor het huwelijk hebben besproken, maar dat geeft nog geen zekerheid. Wie van u heeft voor het huwelijk de aangifte inkomstenbelasting en een BKR-toetsing van de aanstaande huwelijkspartner gezien? Ik verwacht niet dat dit er veel zijn. Wie onaangename verrassingen wil voorkomen, zal op dit moment toch eerst naar de notaris moeten gaan om zijn of haar financiële positie veilig te stellen. Met het ‘nieuwe’ voorstel is dit niet meer noodzakelijk. Dat is het goede punt aan het voorstel.

Echter, het effect wordt zwaar overschat. Magda Berndsen gaat ervan uit dat door dit voorstel scheidingen te zijner tijd ook eenvoudiger verlopen. Niets is minder waar. Om de standaard-huwelijksvoorwaarden ook effectief te laten zijn, dienen de echtelieden een goede administratie bij te houden. Als het erop aankomt, ingeval van echtscheiding, zullen de echtelieden wel moeten kunnen aantonen wat van wie is.

Kunnen zij dat niet, dan wordt het vermogensbestanddeel geacht gemeenschappelijk zijn. Indien de echtelieden er administratief echt een rommeltje van hebben gemaakt, dan is hun situatie in grote mate vergelijkbaar met een gemeenschap van goederen. Zonder een goede administratie wordt de vermogensverdeling bij echtscheiding dus niet echt eenvoudiger. Dat is overigens niet anders dan bij echtelieden die nu voor hun huwelijk huwelijksvoorwaarden op laten stellen. Ondanks die bewuste keuze wordt ook door hen lang niet altijd een goede administratie bijgehouden. De vraag is of echtelieden die op basis van de aanpassing van het huwelijksvermogensrecht vanzelf standaardhuwelijksvoorwaarden krijgen, dit wel zullen doen. Ik verwacht van niet. Wat dat betreft schiet het voorstel zijn doel voorbij.

De enige bescherming die het voorstel biedt is tegen een aanstaande huwelijkspartner die zijn schulden door middel van het huwelijk wil afwentelen op zijn of haar partner. Dat is positief, maar niet effectief. Dat soort lieden zal op andere manieren geld proberen afhandig te maken. Liefde maakt tenslotte blind.