Nieuws/Financieel
861014
Financieel

Meewind, zal het mee- of tegenvallen?

Al geruime tijd wordt op de radio Meewind aangeprezen. De combinatie van een beperkt risico en een aantrekkelijk rendement en dat u mee kunt beleggen met 5000 particulieren, provincies en gemeenten moeten u een goed gevoel geven om hierin te participeren.

De minimuminleg voor deze investering bedraagt 1030 euro inclusief 3 procent emissiekosten. Het geld dat de aanbieder hiermee ophaalt, wordt geïnvesteerd in een Belgisch windmolenpark op zee. Meewind heeft daarin een belang van 11,78 procent. Daarnaast worden een mezzanine financiering en een aandeelhouderslening verstrekt. De mezzanine financiering is een achtergestelde lening waarvan de aflossing onder andere afhankelijk is van het resultaat van het windpark.

 

Niet zo risicomijdend

Investeren in een windmolenpark en het verstrekken van achtergestelde, resultaatafhankelijke leningen komen mij nou niet bepaald risicomijdend voor, terwijl het beperkte risico in de reclameboodschap een belangrijk voordeel van Meewind is. Op de website wordt een rendement van 7 tot 10 procent per jaar voorgespiegeld. Helaas ontbreekt daarvan de cijfermatige onderbouwing. Het enthousiasme waarmee de investering wordt aangeprezen staat dus niet in verhouding tot de onderbouwing van het voorgespiegelde rendement. Het lijkt erop dat het budget op was toen de aanbieders hieraan moesten beginnen. Deze informatie is echter dermate cruciaal dat u er überhaupt niet over na zou moeten denken om hierin te investeren.

Met de uiterst beperkte informatie kunnen we proberen de onderbouwing te benaderen. In de informatie staat dat het windmolenpark in twintig jaar wordt afgeschreven. De restwaarde is voldoende om het windmolenpark te slopen en op te ruimen. Dat betekent dat na 20 jaar uw investering van minimaal 1030 euro geen waarde meer heeft. Op basis van deze uitgangspunten kunnen we uitrekenen wat het jaarlijks rendement moet zijn om tot het voorgespiegelde rendement van 7 procent tot 10 procent per jaar te komen. U zou gedurende 20 jaar circa 9,4 procent tot 11,75 procent aan dividend moeten ontvangen om dat rendement van 7 procent tot 10 procent ook daadwerkelijk te realiseren. Het dividendrendement moet hoger zijn omdat aan het einde van de looptijd het windpark geen waarde meer heeft.

 

Risico's en beperkingen

In de informatie staat dat wereldwijd slechts enkele jaren ervaring is opgedaan met windparken op zee. Fluctuaties in de exploitatie zullen zich direct vertalen in een gewijzigd rendement. Bovendien is te lezen dat er slechts belegd wordt in één windpark en dat daardoor een verhoogd risico aanwezig is. Indien de investering over meerdere windparken gespreid zou worden zou het risico lager zijn. Meewind laat haar aanbieding meer dan van de goede kant zien. De beschikbare informatie is beperkt en het risico van deze investering is, als ik onder de motorkap kijk, aanzienlijk groter dan het beperkte risico dat in de reclame boodschap wordt geschetst. De wind moet wel uit de goede hoek waaien om het geprognosticeerde rendement ook daadwerkelijk te kunnen behalen.