Nieuws/Financieel
861016
Financieel

Beleggen in zonnepanelen met 123Energie

Via verschillende bronnen ontvang ik reclame voor de Stille Maatschap 123Energie. Onder andere met de kreet ‘ik wil 7 procent rente’ wordt uw interesse gewekt. Wie wil nu geen 7 procent rente? Hoe zit deze belegging in elkaar?

Deze aanbieding is een obligatie met een looptijd van acht jaar. De minimale afname is twee obligaties van 5000 euro, dus 10.000 euro. De rente bedraagt 7 procent per jaar die per kwartaal wordt uitgekeerd. De obligatie wordt in acht jaar lineair afgelost of eerder in geval van herfinanciering. Het werkelijke rendement op deze obligatie is – nadat alle rentebetalingen zijn voldaan en de obligatie volledig is afgelost – een fractie hoger dan de 7 procent per jaar.

 

De aanbieding valt niet onder het toezicht van de AFM, omdat de aanbieder gebruikmaakt van een van de vrijstellingen. De aanbieder wil namelijk minder dan 2,5 miljoen euro aan kapitaal ophalen.

Daarvoor worden er 144 obligaties van 5000 euro uitgeven, samen 720.000 euro. Daarnaast wil de aanbieder 630.000 euro met maatschapsaandelen ophalen. En ten slotte zal er door de aanbieder of een derde een achtergestelde lening van 830.000 euro aan de stille maatschap worden verstrekt. Samen moet er dan 2.180.000 euro aan kapitaal beschikbaar komen. Circa 80.000 euro dient ter dekking van de kosten voor het opzetten van deze aanbieding en een liquiditeitsreserve. Met de overige 2,1 miljoen euro worden de zonnepanelen van circa 315 particulieren gefinancierd. Dat is een investering van gemiddeld 6666 euro per particulier.

 

Tegenover deze investering staan 140.758 euro aan lease-inkomsten van die particulieren oftewel bijna 447 euro per particulier. De opbrengsten komen neer op 6,7 procent per jaar van de investering. Dat is bedrijfseconomisch wel erg weinig voor het betalen van de rente en niet te vergeten de aflossing op het geïnvesteerde kapitaal. Helaas biedt de informatie onvoldoende informatie over deze leaseovereenkomsten. Naast de lease-inkomsten is er een vergoeding van de Energiemaatschappij van 14.000 euro in het eerste jaar en 9000 euro in de volgende jaren.

De informatie over de obligaties in het investeringsmemorandum is verwarrend. Hoewel wordt aangegeven dat de obligaties in acht jaar lineair worden afgelost, wordt in de brutorendementsberekening uitgegaan van een looptijd van zes jaar en de volledige aflossing van de obligatie aan het einde van de looptijd.

 

Daarnaast worden de belangen van de investeerders behartigd door een onafhankelijke stichting Stichting Trust 123Energie. Het bestuur van deze stichting bestaat uit een trustmaatschappij en Eurogroei Beleggingen BV. Deze laatste is een van de partijen die deze investering aanbiedt. Deze bestuurders worden betaald door de beheerder en initiatiefnemer van de investering. U moet dan zelf een oordeel vormen hoe onafhankelijk deze stichting is.

Veel mensen willen graag 7 procent rendement, maar het is de vraag of ze het ook krijgen. Daarvoor zit deze aanbieding onvoldoende stevig in elkaar.