Nieuws/Financieel
861018
Financieel

Film De Surprise lonkt naar beleggers

Al surfend op het web trekt een reclame om te participeren in de film De Surprise mijn aandacht. Het verwachte rendement bedraagt volgens de adverteerder 39 procent, uitgaande van een optimistisch scenario, bij een tarief voor de inkomstenbelasting van 52 procent.

De Surprise is de nieuwe film van Mike van Diem, met Jeroen van Koningsbrugge in de hoofdrol. Beide namen zijn zeer zeker niet de eerste de besten en het verhaal van de film is krankzinnig en tegelijkertijd intrigerend. Het budget van de film is in totaal 4,68 miljoen euro. Van dit benodigde kapitaal wordt 1,99 miljoen euro opgebracht door de Belgische, Duitse en Ierse coproducenten. De resterende 2,79 miljoen euro inclusief kosten voor print en advertising wordt door diverse partijen bijeengebracht door middel van leningen, garanties, uitgestelde betalingen en kapitaal.

 

Bijna een miljoen in geïnvesteerd

The Surpise BV committeert zich voor maximaal 841.837 euro. Participanten leveren in totaal 900.000 euro in de vorm van 90 participaties van ieder 10.000 euro. Deze aanbieding valt niet onder het toezicht van de AFM, omdat de aanbieder gebruikmaakt van een vrijstelling wegens het relatief geringe bedrag dat hij bij participanten op wil halen. Het voorgespiegelde rendement bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een fiscaal voordeel van 7428 euro per participatie, bij 52 procent inkomstenbelasting (IB). Het tweede deel is de opbrengst van de film die uitgaande van een optimistisch scenario 10.761 euro per participatie bedraagt. Daarover moet u wel een belasting betalen van 4327 euro bij 52 procent IB. Per saldo investeert u 10.000 euro en ontvangt u in een positief scenario 13.862 euro. Het rendement is gedurende de gehele looptijd 38,6 procent. Daar wordt voor het gemak 1,2 procent belastingbesparing in box 3 over uw investering bij opgeteld. En op die manier komt het voorgespiegelde rendement uit op 39,8 procent in twee jaar.

 

Positieve en negatieve scenario's

In minder gunstige scenario’s zijn de rendementen vanzelfsprekend lager en kan er zelfs een verlies optreden van circa 13,4 procent. Ook indien het IB-tarief lager is dan 52 procent zullen de rendementen lager zijn. Indien de fiscale aspecten buiten beschouwing worden gelaten is dit economisch gezien een niet erg interessante investering. U investeert 10.000 euro en u krijgt daar in een optimistisch scenario 10.761 euro aan opbrengsten voor terug. Dat is een rendement van 7,61 procent in twee jaar. Het fiscale voordeel is dus cruciaal voor het überhaupt kunnen realiseren van een aantrekkelijk rendement.

Opmerkelijk is dat u als participant voor 1/92e deel aansprakelijk gesteld kunt worden door eventuele schuldeisers. Het lijkt niet aannemelijk dat dit gebeurt, want de risico’s zijn op het oog afgedekt, maar dat is geen garantie dat het niet zou kunnen gebeuren. Qua investering is deze film te vergelijken met het kopen van kunst. Het gaat er in eerste instantie niet om of u er geld mee kunt verdienen, maar u vindt het mooi of leuk en kunt het geld missen. Als u met die instelling hierin belegt, wordt het waarschijnlijk niet snel een vervelende surprise. Tenzij er schulden ontstaan waarvoor u gedeeltelijk aansprakelijk wordt gesteld.

 

Barry Atsma

Eerder schreef Herman Bouter een column over investeren in een filmfonds. Lees Beleggen in Barry Atsma