Nieuws/Financieel
861021
Financieel

Mengvorm van annuïtaire en lineaire hypotheek

Sinds 1 januari van vorig jaar dient iedere nieuwe hypotheek ten minste annuïtair te worden afgelost. Dat betekent dat u de keuze heeft uit de annuïteitenhypotheek of de lineaire hypotheek. Maar waarom zou u in plaats van ‘of’ niet kiezen voor ‘en’?

Vóór 2013 werden de meeste hypotheken afgesloten op basis van een uitgestelde aflossing, zoals de aflossingsvrije hypotheek en de (bank)spaarhypotheek. Kenmerkend voor deze hypotheekvormen zijn de gelijkblijvende netto maandlasten gedurende de looptijd. In de praktijk merk ik dat veel mensen een voorkeur hebben voor vaste, gelijkblijvende maandlasten. Dat is ook logisch, omdat de maandelijkse inkomsten en uitgaven eenvoudiger met elkaar in balans te brengen en te houden zijn.

 

Zou u op dit moment kiezen voor een hypotheek met uitgestelde aflossing dan heeft u geen recht meer op hypotheekrenteaftrek. U zult het dus moeten doen met de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Kiest u voor de annuïteitenhypotheek, dan krijgt u te maken met de laagste netto aanvangslasten, maar die maandlasten lopen vervolgens iedere maand op. Zou u daarentegen kiezen voor een lineaire hypotheek dan krijgt u te maken met hoge netto aanvangslasten, die vervolgens iedere maand lager worden. Uitgaande van een belastingvoordeel van 42 procent, zijn in het 14e jaar beide hypotheekvormen, netto even duur. Daarna wordt de annuïteitenhypotheek voor de rest van de looptijd duurder dan de lineaire hypotheek.

 

Menghypotheek

Vanuit de behoefte van gelijkblijvende netto lasten heb ik samen met Pierre Otten formules voor de menghypotheek ontwikkeld. Bij de menghypotheek wordt gebruik gemaakt van het kenmerk van de annuïteitenhypotheek (lage aanvangslasten) en die van de lineaire hypotheek (lage eindlasten). De gelijkblijvende netto maandlast wordt behaald door binnen één hypotheek een combinatie te maken van één of meer annuïteitdelen, samen met één of meer lineaire hypotheekdelen.

 

Moeilijk? Bij elke bank kunt u een gemengde hypotheekvorm kijrgen. Het vinden van de juiste mengverhouding vergt de nodige ervaring, kennis en inzicht, maar met de juiste software is de mengverhouding in iedere individuele situatie te bepalen.

Voorbeeld

Laat ik als uitgangspunt een hypotheek nemen van 250.000 euro met een rente van 5 procent. Het belastingvoordeel stel ik hierbij op 42 procent en de looptijd op 30 jaar.

 

Zouden we kiezen voor een annuïteitenhypotheek dan zouden de netto aanvangslasten zo’n 900 euro per maand bedragen, waarna deze maandelijks gaan stijgen tot ruim 1.320 euro. Een toename van bijna 50 procent! 

Kiest u voor de menghypotheek dan zou in deze situatie een annuïteitenhypotheek van 145.477 euro gecombineerd worden met een lineaire hypotheek van 104.523 euro (samen 250.000 euro). De netto maandlast in de eerste maand bedraagt in dat geval 1.067 euro, terwijl de netto maandlast in de maandlast 1.066 euro bedraagt (zie ook onderstaand figuur).

 

Tijd (in jaren)

Netto last annuïteitenhypotheek

Netto last menghypotheek

1

€ 907

€ 1.067

5

€ 935

€ 1.049

10

€ 980

€ 1.033

15

€ 1.037

€ 1.025

20

€ 1.111

€ 1.025

30

€ 1.327

€ 1.066

Totale lasten over looptijd:

€ 385.183

€ 374.217

Uit de tabel blijkt dat de menghypotheek niet alleen een veel constantere netto maandlast biedt, maar gemeten over de tijd is de hypotheek ook nog eens zo’n 11.000 euro goedkoper dan de meest gekozen annuïteitenhypotheek.

 

Aan u de keuze of de menghypotheek ook bij u past, maar u heeft er in ieder geval een optie  bij!