Nieuws/Financieel
861024
Financieel

Hypotheek aflossen als alternatief voor sparen?

De rentevergoeding op spaargeld is nog nooit zo laag geweest. Logisch dat u opzoek bent naar alternatieven. Uw spaargeld gebruiken voor de aflossing op uw hypotheek is de meest gekozen optie.

In deze column ga ik in wanneer het (financieel) interessant om dit te doen. In de komende columns bespreek ik nog een aantal andere mogelijkheden, waaronder sparen in uw hypotheek, het omzetten van de rente, het starten van een familiebank en beleggen.

 

Aflossen interessant?

Om te kijken of het financieel interessant is om af te lossen, moet u een vergelijking maken tussen de netto kosten van uw hypotheek en de netto opbrengst van uw spaargeld. Zijn de kosten van uw hypotheek hoger dan de opbrengsten, dan is het financieel voordelig om af te lossen.

 

Een voorbeeld

De familie Arends heeft een volledig aflossingsvrije hypotheek van 217.000,-. Ze hebben de rente nog 3 jaar vast staan tegen een rente van 5,3% per jaar. Op hun spaarrekening staat 42.000,- tegen een rente van 1,5% per jaar. Ze hebben van de bank vernomen dat wanneer ze dit bedrag willen aflossen op de hypotheek ze een boete verschuldigd zijn van 5.940,-, omdat de aflossing meer bedraagt dan 10% van de hoofdsom. Is het verstandig om extra af te lossen?

Over het spaargeld ontvangt de familie 1,5% * €42.000 = €630 rente per jaar. Gezien het vermogen zijn ze (nog) geen vermogensrendementheffing verschuldigd. De besparing die ze behalen door af te lossen op de hypotheek bedraagt: 5,3% * €36.060 (42.000 -/- 5.940) = €1.911. Omdat de hypotheekrente aftrekbaar is, dient dit voordeel gecorrigeerd te worden met het wegvallend belastingvoordeel (stel: 42%), zijnde €802. Door af te lossen op de hypotheek besparen ze netto €1.109 per jaar.

 

Het extra rendement dat ze behalen door af te lossen bedraagt €479 per jaar (1.109 -/- 630). Los nog van de eenmalige belastingteruggave over de boete. 

Vergelijk appels met appels!

In dit voorbeeld staat de rente op de hypotheek nog 3 jaar vast. Dat betekent dat wanneer er een vergelijking wordt maakt met de spaarrente, er feitelijk vergeleken moet worden met een 3-jaarsrentedeposito en niet met een dagelijks opvraagbare rente. U kunt uw spaargeld immers ook voor 3 jaar vastzetten.

Of deze constructie na 3 jaar nog voordeel oplevert is onduidelijk.

 

Voordelen van aflossen

  • Direct lagere maandlasten op uw hypotheek
  • Mogelijk extra rentekorting, omdat het risico voor de bank (waarde van uw woning ten opzichte van uw lening) afneemt.
  • Bij een kleine hypotheek, bespaart u mogelijk ook de bijtelling van het eigenwoningforfait.NB: Het aanhouden van een (kleine) hypotheek omdat het interessant zou zijn voor de belastingdienst is een broodje aap-verhaal! Dat is alleen interessant voor de bank; zij ontvangen jaarlijks rente, zonder dat ze risico lopen. U kost het geld!
  • Lost u extra af op een lineair of een annuïtair hypotheekdeel, dan kunt er ook voor kiezen om maandtermijn niet te verlagen. In dat geval wordt de looptijd van uw hypotheek korter en bespaart u uiteindelijk het meeste.

 

Nadelen van aflossen

  • Eenmaal afgeloste bedragen kunt u niet (zonder) meer opnemen.
  • Als uw woning onder water staat en u lost af, dan krijgt u uw geld nimmer terug, omdat u het geld niet meer kunt heropnemen. U bespaart alleen rente!
  • Als u in de toekomst een andere woning koopt, moet u de verkoopwinst op uw huidige woning opnieuw gebruiken, omdat u anders geen renteaftrek heeft.
  • Het berekende voordeel geldt zolang de hypotheekrente of spaarrente niet wijzigt.Krijgt u te maken met een renteherziening, dan zou het advies zomaar anders kunnen worden.
  • Als u grote bedragen wilt aflossen op uw hypotheek, bent u mogelijk een boeterente verschuldigd. Standaard mag 10% van de lening boetevrij worden afgelost, bij sommige banken meer. Informeer voor aflossing altijd naar de eventuele boete! U kunt een boete besparen door de aflossing te spreiden over bijvoorbeeld 2 kalenderjaren.

Let op! Heeft u (bank)spaarhypotheek of een hypotheek met daaraan gekoppeld een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), dan is aflossen op de hypotheek niet altijd verstandig, omdat u dan later mogelijk belasting verschuldigd bent over de uitkering van uw polis of rekening.

 

Deze column is onderdeel van Van Nunens serie Alternatieven voor sparen. Hieronder ziet u de andere vijf bijdragen.