Nieuws/Financieel
861027
Financieel

Sparen in een hypotheek een alternatief voor een spaarrekening?

De rentevergoeding op spaargeld is nog nooit zo laag geweest. Logisch dat u opzoek bent naar alternatieven. Ben ik in de vorige column ingegaan op het aflossen van uw hypotheek, deze keer ga ik in op de mogelijkheid om te sparen in uw hypotheek. In de komende columns zal ik daarnaast nog ingaan op het omzetten van de rente, het starten van een familiebank en beleggen.

Sparen in de hypotheek

Veel huizenbezitters hebben hun woning gefinancierd met een spaar- of een bankspaarhypotheek. Een (bank)spaarhypotheek garandeert niet alleen de uiteindelijke aflossing, maar kent ook het voordeel dat de spaarrente over het gespaarde saldo gelijk is aan de te betalen hypotheekrente. Stijgt de hypotheekrente, dan krijgt u ook een hogere rentevergoeding en andersom.

Veel lopende (bank)spaarhypotheken hebben een rente tussen de 4 en 6%. Een rente die veel hoger is dan de spaarrente die de banken nu bieden. Daarnaast is het kapitaal in de hypotheekspaarpot ook nog eens vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing van 1,2%. In plaats van uw spaargeld op een spaarrekening te laten staan, kunt u uw spaargeld ook storten in de spaarpot voor een nog hoger rendement.

 

Een voorbeeld

Jeske de Graaf heeft van haar oma een schenking ontvangen van € 10.000 . Ze heeft een bankspaarhypotheek van 125.000, waarover ze 4,6% rente per jaar betaalt. Deze rente staat nog 5 jaar vast. Wanneer ze het geld voor 5 jaar vastzet op een spaarrekening ontvangt ze 2,5% rente per jaar.

 

Wat is voor haar verstandig om te doen? De netto kosten van haar hypotheek bedragen 2,67% (bij 42% belastingvoordeel) per jaar. Als ze aflost op haar hypotheek behaalt ze een rendement van 2,67% per jaar, dat is (iets) meer dan de rente op een termijndeposito.

In plaats van aflossen kan Jeske echter ook kiezen om het geld te storten op haar bankspaarrekening. In dat geval ontvangt ze namelijk dezelfde rente als die ze betaalt over haar hypotheek en krijgt ze een belastingvrij (!) rendement van 4,6% per jaar.  

 

Als gevolg van de extra storting krijgt ze de keuze om de maandelijkse inleg te verlagen, of om de looptijd te verkorten, zodat de hypotheek eerder wordt afgelost. In het laatste geval verdient ze uiteindelijk het meeste!

 

Voordelen van sparen in de hypotheek

  • U ontvangt direct een hoge, belastingvrije rente, op uw spaargeld.
  • Door de vervolgpremie niet te verlagen, lost u uw hypotheek eerder af en bespaart u nog meer.
  • Heeft u een spaarhypotheekverzekering dan wordt de risicopremie van de totale premie verlaagd, wat een kleine extra besparing oplevert.

 

Nadelen van sparen in de hypotheek

  • Veel aanbieders weigeren (onterecht) hun medewerking aan het extra storten.
  • Eenmaal gestorte bedragen kunnen niet meer (belastingvrij) worden opgenomen
  • Er gelden fiscale beperkingen aan het doen van extra stortingen. Zo mag de hoogste premie in enig jaar niet meer bedragen dan 10x de laagste premie en daarnaast moet de looptijd van de spaarpot minimaal 15 of 20 jaar bedragen.
  • Heeft u een spaarhypotheekverzekering (dus niet in geval van bankspaarrekening) met daaraan gekoppeld een overlijdensrisicoverzekering dan krijgen de erven in geval van uw overlijden de extra inleg niet terug.
  • Heeft u een bankspaarhypotheek met daarnaast een losse overlijdensrisicoverzekering, dan moet u de verzekering aanpassen, omdat u anders een te hoge dekking heeft en dus te veel premie betaalt.

Let op:

Sinds 2013 zijn de fiscale spelregels rondom KEW’s/BEW’s en SEW’s sterk gewijzigd. Sowieso mogen er geen nieuwe producten meer worden afgesloten en voor bestaande producten geldt dat ze niet verhoogd of verlengd mogen worden. Ook aan het doen van extra stortingen gelden fiscale eisen. Voorkom een naheffing, laat u goed vooraf informeren naar de gevolgen!

 

Deze column is onderdeel van Van Nunens serie Alternatieven voor sparen. Hieronder ziet u de andere vijf bijdragen.