Nieuws/Financieel
861031
Financieel

Oprichting van een familiebank een alternatief voor sparen?

De rentevergoeding op spaargeld is nog nooit zo laag geweest. Logisch dat u opzoek bent naar alternatieven. In mijn eerdere bijdragen ben ik ingegaan op de mogelijkheden die u heeft om uw spaargeld in te zetten in uw eigen hypotheek.

Vandaag ga ik in op de mogelijkheid om uw spaargeld te gebruiken voor extra rendement in combinatie met voordeel voor (bijvoorbeeld) uw kinderen middels het starten van een familiebank. Dit is het één na laatste deel uit deze reeks. In het laatste deel zal ik nog ingaan op de mogelijkheid om uw spaargeld te beleggen. 

 

 

Familiebank

Beschikt u over (veel) vermogen, dan kunt u uw geld gebruiken om uw (directe) naasten te helpen door het starten van een zogenaamde familiebank. In dat geval gaat u met uw vermogen hypotheek verstrekken aan bijvoorbeeld uw kinderen. Hierdoor kunnen uw kinderen een deel van hun (dure) hypotheek aflossen.

 

Voorbeeld

Herman de Jager is alleenstaand en beschikt over een vermogen van € 200.000,-. Als hij zijn geld voor 10 jaar op een deposito zet, krijgt hij een rente aangeboden van 3,0% per jaar. Hermans dochter heeft samen met haar vriend een woning met een WOZ-waarde van € 193.000,-. Op deze woning rust een hypotheek van € 235.000,-. Zij hebben van de bank een verlengingsvoorstel ontvangen voor 10 jaar vast tegen 4,1%. Gezien de onderwaarde van hun woning, lukt het ze niet om over te sluiten naar een andere, goedkopere bank.

 

Herman besluit om zijn dochter € 100.000,- te lenen tegen een rente van 3,2%. De lening van de dochter bij de bank komt hiermee op 70% marktwaarde. Als gevolg van dit lagere risico voor de bank daalt de rente bij die bank van 4,1% naar 3,6% (een extra korting van 0,5%!). 

 

Het voordeel voor Herman is dat hij 0,2% meer rente per jaar ontvangt dan op een spaardeposito. De dochter bespaart gedurende 10 jaar, jaarlijks € 1.575,- aan rente (bruto) = € 15.750,-. 

 

Voordelen van familiebank

- U bepaalt zelf het rendement op uw spaargeld.

- U helpt uw naasten met een goedkopere lening of hypotheek.

- Uw famlie ontvangt een rentekorting als gevolg van een lager risico voor de bank.

 

Nadelen van familiebank

- Extra administratieve rompslomp.  Familieleningen moeten bijvoorbeeld gemeld worden bij de fiscus.  De rente moet maandelijks (of jaarlijks) geïncasseerd worden en jaarlijks moet een opgave gedaan worden etc.

- Er moet goed nagedacht worden over de voorwaarden van geldlening (opeisbaarheid, mogelijkheid om af te lossen, op te eisen etc.). Mogelijk krijgt u te maken met extra (notaris)kosten.

- Uw rendement is afhankelijk van betaalgedrag van het familielid.

- Juridische kaders zijn lastiger uitvoerbaar. Wat doet u als de familie zijn verplichting niet nakomt? Opeisen, executoriale verkoop?

- De herbeschikbaarheid van uw vermogen is afhankelijk van de herfinancierbaarheid van de lener.

- Een familielening wordt gezien als vermogen en is belast in box 3.

 

Deze column is onderdeel van Van Nunens serie Alternatieven voor sparen. Hieronder ziet u de andere vijf bijdragen.