Nieuws/Financieel
861033
Financieel

Beleggen als alternatief voor een spaarrekening?

De rentevergoeding op spaargeld is nog nooit zo laag geweest. Logisch dat u opzoek bent naar alternatieven. In mijn eerdere bijdragen ben ik ingegaan op de mogelijkheden die u heeft om uw spaargeld in te zetten in uw eigen of andermans hypotheek. Als laatste optie in deze serie ga ik in op de mogelijkheid om uw geld te beleggen.

Dagelijks merk ik in de praktijk dat veel consumenten beleggen (nog steeds) als ‘eng’ beschouwen. Negatieve ervaringen uit het verleden spelen hierin ongetwijfeld een grote rol. De angst zit hem met namen in de kans dat het vermogen verloren kan gaan. Daarnaast bemerk ik dat veel adviseurs zich ook nog niet goed op het gebied van beleggen durven te geven. Is het uit angst voor uw reactie of onwetendheid als het gaat om alternatieven.

 

Een goed advies, wat te doen met uw spaargeld is pas compleet wanneer ook de beleggingsoptie aan bod is geweest. Want wie kiest voor een juiste beleggingsstrategie zal op dit moment een (veel) hoger rendement halen, dan op zijn spaarrekening, zonder dat hij al te grote risico’s hoeft te nemen.

 

Risicoprofiel

Van belang is dat een beleggingsportefeuille wordt gekozen die past bij uw risicoprofiel. Als uw angst zit om (een deel van) uw vermogen te verliezen (wat bij de meeste consumenten speelt), dan is het essentieel dat de adviseur een oplossing biedt, waarbij dit risico zo klein mogelijk is. Hoewel de grootbanken de laatste jaren niet zoveel aan productontwikkelingen hebben gedaan, worden er door kleinere partijen inmiddels diverse beschermingsproducten aangeboden, zonder dat dit al te grote consequenties heeft voor uw rendement.

 

Een voorbeeld.

Herman (zie column over de familiebank) heeft, nadat hij zijn dochter €100.000 heeft geleend nog een zelfde bedrag over. Wanneer hij dit geld voor 10 jaar vast zet, ontvangt hij een rente van 3,0%.

Herman staat wel open voor de mogelijkheid van beleggen, maar kapitaalbehoud en continue beschikbaarheid over zijn vermogen vindt hij ook heel belangrijk.

 

Herman zou bijvoorbeeld kunnen kiezen om te beleggen in een beschermingsproduct zoals bijvoorbeeld het Post Opbouw Continu Clickfonds of het soortgelijk fonds van Today’s Tomorrow. Deze fondsen streven naar een gelijk rendement als de AEX-index, maar bieden daarnaast een doorlopende garantie van ongeveer 90% van waarde ten opzichte van de hoogste slotkoers ooit. Dat betekent dat Herman nooit meer kan verliezen dan ongeveer 10% van zijn inleg. Zodra hij een rendement van 10% heeft behaald, is het vermogensrisico weg.

 

Het verwachte streef rendement (netto) van dit fonds ligt rond de 7 à 8% per jaar. Een hoger rendement dan dat hij zou behalen op een termijndeposito. Bijkomend voordeel is dat zijn belegging dagelijks verhandelbaar is, waardoor hij altijd over zijn geld kan beschikken. Bij een termijndeposito is dat (zonder het betalen van een boete) meestal niet mogelijk!

 

Voordelen van beleggen

  • Kans op een hoger rendement.
  • U kunt altijd over uw vermogen beschikken (mits juiste fondskeuze)

Nadelen van beleggen

  • Beleggingsresultaten kunnen fluctueren en zijn vooraf onzeker.
  • Inleg, zeker op korte termijn, niet gegarandeerd.
  • Beleggingen vallen net als spaargeld tot het vermogen in box 3.

 

Deze column is onderdeel van Van Nunens serie Alternatieven voor sparen. Hieronder ziet u de andere vijf bijdragen.