Nieuws/Financieel
861042
Financieel

Geld duurzame energie goed besteed?

Duurzaamheid is in de mode voor een grote verscheidenheid aan producten. Zo ook voor energie. Het aantal Nederlanders met zonnepanelen is explosief gegroeid. Er worden steeds meer windmolens op land en op zee geplaatst. Maar is de doelstelling om over 35 jaar volledig op duurzame energie te draaien wel realiseerbaar?

Het grote deel van de groene stroom die wij in Nederland gebruiken, wordt door energiebedrijven ingekocht in het buitenland. Groene stroom is stroom die is opgewekt met zon, wind, waterkracht of biomassa. Leveranciers kopen veelal een groencertificaat van buitenlandse bedrijven. Daarmee kan vervolgens een deel van de eigen grijze stroom, als groen bestempeld worden. Voor groen gas geldt dat het CO2-gecompenseerd gas is, ofwel afgedekt met certificaten (er is namelijk geen groot aanbod van echt duurzaam gas).

Onbalans

Op dit moment zijn de tarieven voor groene stroom en gas vergelijkbaar met de grijze tarieven. Dit heeft vooral te maken met het feit dat groencertificaten vrij eenvoudig en voordelig te verkrijgen zijn, maar bovenal doordat het opwekken van groene stroom door de overheid flink wordt gesubsidieerd. Hierdoor ontstaat er langzamerhand een onbalans tussen regulier opgewekte stroom en staan er op dit moment centrales stil (dankzij de kolenbelasting) omdat importeren goedkoper is.

De Rijksoverheid stimuleert het gebruik van duurzame energie actief. Reden hiervoor is (naast milieuvoordelen) dat het Nederland minder afhankelijk maakt van fossiele brandstoffen. Daarnaast moeten er op termijn milieudoelstellingen gehaald worden.  Iedere afnemer betaalt reeds mee aan duurzame projecten door middel van de heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) welke vorig jaar zijn intrede heeft gedaan. Deze heffing zal elk jaar stijgen en vormt samen met de Energiebelasting (welke naar de algemene pot gaat) een flinke aanslag op uw energiekosten.

U betaalt mee

Concreet betaalt u mee aan elk duurzaam project dat uit de ODE-pot wordt gehaald. Onze overheid kennende is het maar de vraag of dit geld niet beter besteed kan worden.