Nieuws/Financieel
861069
Financieel

Ons pensioenstelsel is zo slecht nog niet

De laatste jaren halen pensioenfondsen vaak het nieuws, meestal helaas negatief. Net zoals particuliere beleggers werden de pensioenfondsen hard getroffen door de kredietcrisis. Maar is het alleen kommer en kwel? Ik vind van niet, we hebben in Nederland nog altijd een van de beste pensioensystemen in de wereld en als je door de negatieve berichtgeving over pensioen heenkijkt, blijkt dat de resultaten de laatste jaren eigenlijk helemaal niet zo slecht zijn.

Het vermogen van de pensioenfondsen is enorm: 950 miljard euro. Nederland heeft van alle westerse landen de grootste pensioenpot in verhouding tot het bruto binnenlands product, namelijk 150 procent van het bbp. Het gemiddelde in de OESO is bijna de helft daarvan: 77 procent. Ook de groei van de pensioenen is groter in Nederland dan in andere landen.

Ook scoorde Nederland qua rendement vorig jaar het beste van alle OESO-landen, dankzij een reëel rendement van 13,5 procent. De gemiddelde dekkingsgraad staat nu rond 110 procent.

 

 

Dekkingsgraden onder druk

Dekkingsgraden hebben sinds de val van Lehman onder druk gestaan, maar dat heeft voornamelijk met de lage rente en de berekeningsmethodiek van de verplichtingen te maken: door het verdisconteren van langlopende verplichtingen met een zeer lage rente worden deze verplichtingen extreem uitvergroot. We rekenen onszelf arm!

Tegelijkertijd zijn de rendementen op de beleggingen van pensioenfondsen hartstikke goed geweest, maar daar hoor je bijna niemand over. Het ABN Amro-pensioenfonds heeft bijvoorbeeld sinds 2006 een cumulatief rendement op de beleggingen van 57 procent gerealiseerd. Maar omdat de verplichtingen nog meer toenamen (met 68 procent) daalt het pensioenresultaat. Hetzelfde geldt voor veel andere fondsen, bijvoorbeeld Zorgverzekeraars (winst van 52 procent), Hoogovens (51 procent), TNO (46 procent) en Progress van Unilever (41 procent). Er zijn nog fondsen die een dekkingsgraad hebben onder de vereiste 105 procent, maar in zijn geheel staat de sector er best goed voor.