Nieuws/Financieel
861078
Financieel

Betaal uw verzekeraar niet voor niets

Onlangs verscheen er een zaak in het nieuws waarbij mensen die een uitvaartverzekering hadden gekocht er bij het overlijden van hun dierbaren achter kwamen dat er bij de verzekeraar geen geld meer aanwezig was voor de uitvaart. De 'verzekeraar’ bleek een stichting te zijn die werd "gedragen" door één echtpaar. Het bleek bij beschouwing echter helemaal geen verzekeraar te zijn. Bij een verzekering is er immers sprake van een risico en dat risico wordt dan in een polis beschreven. Dan bestaan er polisvoorwaarden en voor het afsluiten van een polis betaal je premie, per maand of per jaar.

Dat was in dit geval dus niet zo, de 'verzekeringnemer' moest gewoon het totale bedrag in één keer storten en dan werd het ingelegde bedrag vervolgens door de stichting beheerd. Het ging dus om een zogeheten deposito, geld wat door goed beheer zou moeten groeien, of waar men dan rente over vergoedt. Toch stond op het deelname-formulier 'dat de uitvaart werd uitgevoerd volgens de op deze "polis" genoemde voorwaarden’. 

 

'Suggestief en onprofessioneel'

Het programma Opgelicht, wat de kwestie enkele dagen geleden aan de orde stelde, stuurde mij de papieren over de zaak. Bij de eerste aanblik zag ik al dat het om suggestief en onprofessioneel opgestelde stukken ging die door knip- en plakwerk ergens op moesten lijken. Er stonden spelfouten in en de formulering was vaag en soms tegenstrijdig. Hoe deze zaak afliep heb ik al verklapt, de mensen die hun geld hadden ingelegd waren hun geld kwijt.

 

Dat is zuur; en dan druk ik me zacht uit. Als je denkt dat er op enig moment geld wordt uitgekeerd als de situatie zich voordoet waarvoor je het bewuste financiële product nu juist had aangeschaft, dan is dat een domper van jewelste. Maar het wordt nóg erger als, zoals bij overlijden, je door heftige emoties bent overmand. Met een schade is dat ook het geval. Je huis zal maar afbranden en de verzekeraar keert niets uit omdat de soort schade in de polisvoorwaarden niet gedekt is. Je zult maar arbeidsongeschikt worden, jarenlang premie hebben betaald en je verzekering zegt dat jouw situatie van dekking is uitgesloten. Ik kan er makkelijk nog tien voorbeelden bijhalen. 

 

Controleren van polisvoorwaarden

Het zijn allemaal situaties waarbij je er achter komt dat het anders blijkt te zijn dan je bij het afsluiten van een polis dacht. In de meeste gevallen lezen de mensen de polisvoorden nog niet eens voordat ze een verzekering afsluiten. Ze denken dat die bij de meeste verzekeraars zo’n beetje hetzelfde zijn. Wás dat maar zo, dan hoefde je verzekeringen alleen op prijs vergelijken. Ik vind het trouwens niet slim als je dat doet, dit schreef ik al in de vorige column

 

Maar wat het bovenstaande en een groot aantal praktijkgevallen illustreert, is dat het niet verstandig is om als leek zomaar een verzekering aan te schaffen. Verzekeren is een vak, en om een vak te kunnen uitoefenen moet je ervoor geleerd hebben, anders blijf je klungelen. Het resultaat is anders teleurstelling, vaak ook eens gevolgd door een persoonlijk drama.

 

Zonder financieel tussenpersoon

Veel verzekeringen kun je gewoon al op internet aanschaffen, dat was vroeger natuurlijk niet zo. Toen werden verzekeringen voornamelijk verkocht via een agent, de assurantie- tussenpersoon. Zo'n man kent veel polisvoorwaarden goeddeels uit zijn hoofd doordat hij er al jaren mee werkt. Hij kent de praktijk immers. Hij weet soms óók of er verzekeraars zijn die aan de voordeur goedkoop schijnen, maar aan de achterdeur (bij schade) klant-onvriendelijk blijken. De man heeft vakdiploma’s en hij wordt voortdurend op nieuwe ontwikkelingen bijgeschoold. De tussenpersoon is een vakman en hij moet ook wel, anders gaat hij in een markt -met kritische consumenten- ten onder.

 

Waar de leek óók niet bij stilstaat: bij een schade staat een tussenpersoon als deskundige tussen de verzekeraar en de klant. De praktijk bewijst dat verzekeraars een schade soms op verkeerde gronden afwijzen. Mét tussenpersoon is de kans natuurlijk veel groter dat dat wordt opgemerkt, de verzekeraar zal daarom automatisch voorzichtiger zijn om de schade zomaar even af te wijzen. 

 

Rechtstreeks een verzekering afsluiten

Een groeiend aantal verzekeraars bieden hun producten ook rechtstreeks aan de klant aan. Ik ben van mening dat je een fors risico op teleurstellingen achteraf loopt, als je -als leek- je verzekeringen zelf wilt regelen, dus zónder tussenpersoon. Je weet als leek immers niet waar je op moet letten. De praktijk bewijst dat, en dat is is eigenlijk niet meer dan logisch. Je begeeft je op glad ijs als je een polisaanvraag tekent waarvan je de gevolgen niet kan overzien. Een leek weet namelijk niet alleen niet veel, maar wat nog belangrijker is, hij weet óók niet wat hij allemaal niet weet! 

 

Een schoenmaker moet zich bij zijn leest houden en als je niet echt verstand van verzekeren hebt, moet je dat niet zelf willen regelen, maar dan moet je iemand in de arm nemen die dat wél heeft. Je kunt beter wat meer betalen voor een goed advies en misschien zelfs óók wat meer aan premie bij een duurdere verzekeraar, maar dan is de kans óók fors minder dat je jarenlang voor niets premie hebt betaald, hoe laag die premie dan ook was. Dat was dan immers weggegooid geld.