Nieuws/Financieel
861123
Financieel

Banen voor het oprapen

Voor het eerst in lange tijd daalt het aantal mensen met een WW-uitkering. In april telde UWV bijna elfduizend WW-ers minder dan in de maand ervoor. Achter deze ogenschijnlijk eenvoudige en positieve boodschap, schuilen veel plussen en minnen die horen bij de dynamiek van de arbeidsmarkt.

Een van de minnen is het feit dat veel mensen niet langer op zoek zijn naar een baan. Zij hebben simpelweg de hoop opgegeven. Dit blijkt uit cijfers van het CBS, die hier onderzoek naar doen. Een arbeidsmarktdeskundige verklaarde dit onlangs als een signaal dat we nu echt op het dieptepunt van de crisis zitten. Daarmee moeten we dit trieste gegeven dan ook maar als een plus zien.

De titel van deze column is meer wens dan werkelijkheid. Banen liggen niet voor het oprapen, zeker niet elke sector en niet voor iedereen. Vooral mensen die langdurig zonder werk zijn, in het bijzonder ouderen, hebben nog altijd veel moeite om een baan te vinden. Van alle mensen die een WW-uitkering ontvangen is een derde ouder dan 55 jaar. Om mijn collega Rob Witjes, manager bij onze afdeling Arbeidsmarktinformatie aan te halen: “het is allemaal nog geen reden tot juichen”.

 

Keert de ‘oude arbeidsmarkt’ van voor 2009 nu terug? Ik denk het niet. Zo zullen de banen die mede door de crisis verloren zijn gegaan, niet automatisch terugkomen als het economisch weer beter gaat. Neem bijvoorbeeld het bank- en verzekeringswezen. Daar zijn veel banen verdwenen als gevolg van de automatisering. De rol van de adviseur waarmee u vroeger in gesprek ging over een verzekeringsproduct is overgenomen door een vergelijkingssite. En de declaraties aan uw ziektekostenverzekeraar voert u zelf rechtstreeks in het systeem.

Tegelijkertijd ontstaan er iedere dag nieuwe banen, in allerlei sectoren. Interessant is daarbij is een onderzoek naar ‘kansrijke beroepen’. Daaruit blijkt dat er vooral veel vraag is naar personeel in de techniek, zoals liftmonteurs, pijpfitters, lassers of procestechnologen. Maar ook zijn er kansen in ICT en nieuwe media, bijvoorbeeld webdevelopers, datawarehouse-deskundigen of security-specialisten. In de zorg, jarenlang banenmotor in ons land, zijn wijkverpleegkundigen en verpleeghuisartsen gewild, maar het aantal is niet meer zoals voorheen. Het geeft maar aan hoe snel de vraag op de arbeidsmarkt verandert.

 

Deze week verscheen een rapport van UWV over de trends in het aantal vacatures. Belangrijkste conclusie: Het percentage bedrijven dat gebruik maakt van zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) is de afgelopen twee jaar verdubbeld. Werkte in 2011 nog zestien procent van de bedrijven met zzp’ers, het afgelopen jaar was dit aantal gegroeid tot 31 procent.  ZZP’ers zijn daarmee voor het eerst gewilder dan uitzendkrachten.

De sterk gestegen vraag naar zelfstandigen is een blijvertje, geen tijdelijk verschijnsel. Werkgevers geven vooral aan dat zij ZZP’ers inhuren vanwege de flexibele personeelsvoorziening. In het agrarisch bedrijf worden zzp’ers vooral ingezet om pieken in het productieproces op te vangen, terwijl de overheid zelfstandigen vooral inhuurt vanwege hun kennis en ervaring. Hier liggen dus kansen voor werkzoekenden. Daarom: houd de arbeidsmarkt in de gaten, blijf jezelf ontwikkelen en blijf werkfit. Er zijn banen om op te rapen. Daarmee sluit ik af met een plus. Er komen iedere dag nieuwe banen en iedere dag vinden er mensen weer werk.