Nieuws/Financieel
861130
Financieel

Meer ruimte voor vrijwilligerswerk bij ww

Vrijwilligerswerk geeft voldoening, dat weet ik uit eigen ervaring. Sportclubs, evenementen en charitatieve instellingen draaien op de inzet van vrijwilligers. Als dat werk wordt gedaan door iemand die ook een werkloosheidsuitkering ontvangt, zijn daar regels aan verbonden. Sinds 1 januari zijn deze regels aangepast en is er meer ruimte om vrijwilligerswerk te doen.

Naar schatting spannen ruim vijf en een half miljoen Nederlanders zich vrijwillig in voor een lokale sport- of gezelligheidsvereniging, het plaatselijke buurtcentrum of een andere maatschappelijke organisatie. Daarmee is vrijwilligerswerk niet alleen van groot belang voor de vrijwilliger, maar ook voor de samenleving. Tegelijkertijd is het belangrijk dat betaalde krachten niet worden verdrongen van de arbeidsmarkt doordat het werk wordt overgenomen door vrijwilligers. Een onwenselijk effect - zeker in een tijd dat veel mensen op zoek zijn naar een betaalde baan.

Regels

De regels rond vrijwilligerswerk voor mensen met een ww-uitkering was vorig jaar een veel besproken onderwerp. Maatschappelijke en politieke organisaties vroegen aandacht voor de regelgeving, die te weinig ruimte zou bieden voor werkzoekenden om zich maatschappelijk in te zetten. Minister Asscher heeft in overleg met onder andere sportkoepel NOC*NSF en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) de regels nu aangepast. Per 1 januari zijn er nu ruimere mogelijkheden om met behoud van ww-uitkering op vrijwillige basis werk te verrichten. UWV toetst de aanvraag om vrijwilligerswerk te doen aan de nieuwe regels.

Hoofdlijnen

De hoofdlijnen van de nieuwe regels in een notendop. Vrijwilligerswerk is onbetaald werk dat u doet voor een maatschappelijke organisatie, met een zogeheten ANBI-status of een SBBI. ANBI staat voor: algemeen nut beogende instelling. Voorbeelden zijn kerken, organisaties voor goede doelen of musea. SBBI betekent steun- of sociaal belang behartigende instelling. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een zangkoor. De Belastingdienst beslist over de toekenning van deze status aan een organisatie. Wilt u weten of een organisatie een ANBI-status heeft of aan de voorwaarden voldoet die aan SBBI’s worden gesteld , kijk dan op de site van de Belastingdienst.

Een voorwaarde om met behoud van de ww-uitkering vrijwilligerswerk te mogen doen, is dat dit werk binnen de organisatie alleen door vrijwilligers wordt gedaan. En dat al tenminste een jaar lang. Ook mag er het jaar voor de start van het werk geen vacature voor zijn geweest. Als de werkplek of het werk korter dan een jaar bestaat, dan kijkt UWV naar een andere werkplek bij deze organisatie of een andere vergelijkbare organisatie.

Waardevol

Hoe waardevol ook, vrijwilligerswerk mag geen belemmering zijn voor het zoeken naar een betaalde baan. Tenslotte is de ww ervoor bedoeld om een periode tussen twee banen op te vangen. Van de ww-gerechtigde wordt verwacht dat hij er alles aan doet om zo snel mogelijk weer werk te vinden, ook gedurende de periode dat hij vrijwilligerswerk doet.

Heeft u een ww-uitkering en wilt u vrijwilligerswerk doen? Neem de tijd om u te informeren over de regels en neem als u twijfelt contact op met UWV. Veel succes!