Nieuws/Financieel
861132
Financieel

Seks, drugs en solliciteren

Woorden als seks en drugs trekken de nodige aandacht. Wellicht is het de reden dat u nu deze column leest. Toch gebruik ik dit niet om de best gelezen columnist van de Telegraaf te worden. Er is namelijk een relatie met het werk van UWV.

Binnen de arbeidsmarkt zijn er vele verschillende banen. Voor het allergrootste deel betreft dat werk, zoals we dat allemaal kennen. Kantoorbanen, werk in winkels, in een fabriek of in de haven, om er maar een aantal te noemen. Er is echter ook werk in sectoren binnen onze economie dat misschien minder voor de hand liggend is, maar wel dagelijks ook door vele duizenden mensen wordt gedaan. Zo is Nederland een wereldwijde speler in de dance-industrie en werken heel veel mensen aan concepten, organisatie, uitvoering en marketing van dance- en muziekevenementen.

Coffeeshop

Ander werk waar u en ik misschien niet direct aan zullen denken is de verkoop van softdrugs in een coffeeshop. De horeca kent vele verschijningsvormen en de coffeeshop is daar een van.

Een werkzoekende die onlangs een vacature in zijn werkmap aantrof voor een verkoopmedewerker in een coffeeshop, was hierover zeer verbolgen, klom in de pen en vond gehoor in deze krant. ‘Ik ben een van de vele werkzoekenden in Nederland en sta ingeschreven bij het UWV. Aangezien ik langer dan een jaar werkzoekend ben, wordt elke functie als passend beoordeeld door de uitkeringsinstantie. Ik moet zeggen dat ik geschokt en woedend was, toen ik de volgende ’passende’ vacature kreeg toegestuurd: verkoopster van softdrugs.’

Matching

De werkzoekende had in haar profiel aangegeven dat zij op zoek was naar werk als verkoper. Door de matching met de vacatures die werkgevers kunnen invoeren op werk.nl, had deze vacature haar bereikt. Ik wil benadrukken dat dergelijke vacatures niet actief door UWV worden aangeboden aan werkzoekenden als ‘passende arbeid’. Matching gebeurt automatisch, op basis van zoektermen in de vacature en in het profiel dat de zoekende opgeeft.

Ik begrijp de verontwaardiging van deze werkzoekende. Het komt voor dat vacatures door werkgevers via werk.nl worden aangeboden in bedrijfstakken, waar mensen soms grote principiële bezwaren tegen hebben. Zoals het genoemde voorbeeld van de verkoop van softdrugs, maar ook de verkoop van seksartikelen, om een ander voorbeeld te noemen.

Vanwege de benaming (verkoper, receptionist, baliemedewerker) wordt een functie in deze sectoren niet als zodanig herkend, waardoor het nooit helemaal is te voorkomen dat dergelijke functies worden aangeboden. Als een werkzoekende een dergelijke functie krijgt aangeboden hoeft hij of zij zich niet te verantwoorden en ook niet op een dergelijke vacature te reageren. Aan de andere kant staat het mensen vrij om te zoeken de genoemde functies als zij daar wel willen werken.

Heeft u vacature voor een betrokken en integere verkoper, laat het mij weten.