Nieuws/Financieel
861138
Financieel

Opgepotte winst

Te veel schulden en een te klein reservepotje voor slechte tijden blijken riskant of zelfs onverantwoord, zoals de grote banken in de crisis hebben laten zien.

Maar het andere uiterste, te veel geld in kas halen en houden, is even ongewenst. Dit gedrag laten de zorgverzekeraars bij herhaling zien. En het is niet hun eigen geld dat zij oppotten, maar dat van hun klanten.

Zorgverzekeraars maken winst en bezitten enorme reserves. In 2013 boekten de vier grootste een winst van €1,4 miljard. Gezamenlijk hebben zij een reserve van €9,7 miljard op de plank liggen. Dat is veel méér dan volgens toezichthouders nodig is. Alleen op de basispremies uit 2013 maakten de zorgverzekeraars per verzekerde gemiddeld €84 winst. Zeker voor die basisverzekering geldt dat dit niet zomaar een commercieel product is, maar een belangrijke maatschappelijke voorziening, waar niemand buiten kan. Geen product dus voor grote winsten. De premies die verzekerden hiervoor betalen, moeten daarom volledig aan zorg ten goede komen. Als er teveel premie is betaald, moet dat geld terug naar de verzekerden.

Opmerkelijk genoeg onderschrijven ook verzekeraars dit uitgangspunt. Maar zij handelen er voorlopig niet naar. Zij wijzen er in hun reacties op dat hun winsten en reserves niet naar aandeelhouders gaan. Dat klopt, maar dat is geen reden om de te veel betaalde premie te blijven oppotten. Ik daag alle zorgverzekeraars uit om glashelder te zijn over hun winsten en reserves, en teveel betaald geld nog dit jaar aan hun klanten terug te geven.