Nieuws/Financieel
861158
Financieel

Sparen voor een huis: hoe en waarom?

Starters op de woningmarkt nemen steeds vaker een flinke zak spaargeld mee bij de aankoop van een huis. Uit cijfers die ING eind vorig jaar presenteerde blijkt dat twee derde van alle starters die binnen nu en vijf jaar een huis verwacht te kopen hiervoor extra sparen.

Geen overbodige luxe, omdat de regels voor de maximale hypotheek steeds verder worden aangescherpt. Maar hoeveel spaargeld is nodig bij de aankoop van een woning en hoe kunt u hier het beste voor sparen?

 

Waarom sparen voor een huis?

In 2014 mag u nog maximaal 104 procent van de marktwaarde van de woning lenen via een hypotheek. Dit wordt afgebouwd tot 100 procent in 2018. Dat betekent dat kosten koper en alle andere bijkomende kosten niet meer kunnen worden meegefinancierd. Hierdoor moet u dus al snel tienduizend euro of meer aan eigen geld hebben om dit te financieren.

Let op: Hypotheekverstrekkers mogen zelf bepalen wat zij onder de marktwaarde verstaan. Veel banken kijken niet alleen naar de koopprijs of aanneemsom van de woning, maar tellen ook eventuele kosten mee voor bijvoorbeeld de aanschaf van de grond, bouwkosten, meerwerk en bouwrente bij een nieuwbouwwoning. Hier hoeft u dus niet zelf voor te sparen. Ook als u uw woning gaat verbouwen, kunnen sommige banken kijken naar de taxatiewaarde na de verbouwing. In dat geval kunt u de kosten van de verbouwing dus wel meefinancieren en hoeft u niet zelf hiervoor te sparen.

 

Hoeveel sparen voor een huis?

Hoeveel u moet sparen hangt voor een groot deel af van de waarde van de woning die u wilt kopen. De kosten koper bestaan bijvoorbeeld uit 2 procent overdrachtsbelasting en de notariskosten voor de hypotheek- en transportakte. Deze laatste bedragen ongeveer 1.000 euro.

Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) bedroeg de gemiddelde woningprijs in het derde kwartaal van 2013 ongeveer 205.000 euro. Wie hier vanuit gaat zou voor alleen de kosten koper al uitkomen op een bedrag van ruim 5.000 euro.

Omdat u daarnaast te maken krijgt met extra kosten voor bijvoorbeeld de makelaar, de taxatie en afsluitkosten voor de hypotheek, komen de totale bijkomende kosten dus uit op ongeveer 6 procent van de woningwaarde. Bij de gemiddelde woningprijs van de VEH is dit een bedrag van om en nabij 12.300 euro.

Tot slot heeft u natuurlijk ook nog geld nodig voor de stoffering en inrichting van de woning. Volgens budgetvoorlichter Nibud moet u een hier een bedrag van 7.000 tot 12.000 euro voor rekenen. In totaal brengt dit u dus al gauw op een benodigd ‘spaarpotje’ van 19.000 tot 25.000 euro.

 

Hoe sparen voor een huis?

Verschillende banken spelen slim in op de trend om te sparen voor de aankoop van een eigen woning. Zo biedt BLG wonen, een dochter van SNS Reaal, speciale woonsparen rekeningen en deposito’s aan. Ook RegioBank, eveneens een SNS Reaal dochter, kent een dergelijk product: Eigen Huis Sparen.

Uit een inventarisatie van de spaarrentetarieven blijkt dat vooral dit laatste product op dit moment voordelig is. RegioBank biedt een variabele spaarrente van 2,1 procent. Dit is ruim meer dan de 1,85 procent die u nu maximaal krijgt op een vrij opneembare spaarrekening. Hier staat wel tegenover dat u 0,5 procent aan opnamekosten moet betalen als u het spaargeld wilt opnemen voor een ander doel dan het financieren van een huur- of koopwoning of voor aflossing van uw hypotheek. Deze opnamebeperkingen gelden bij een gewone spaarrekening niet.

 

Natuurlijk kunt u ook sparen op een spaardeposito. De rentarieven hiervoor liggen, afhankelijk van de looptijd, soms flink hoger dan op een reguliere spaarrekening. Bovendien is het bij sommige banken mogelijk om uw geld tussentijds boetevrij op te nemen uit een deposito als u het gebruikt voor de aankoop van een huis. Hier staat een overzicht van bij welke banken u geld in termijndeposito's tussentijds kosteloos kunt opnemen bij de aankoop van een huis of sterftegevallen.

Zeker als u een groter bedrag heeft, bijvoorbeeld vanuit een schenking, en u dit opzij wilt zetten voor de aankoop van een woning, is een deposito dus een interessante optie. Daarnaast bieden zowel de deposito’s als het Eigen Huis Sparen van Regio Bank een goede stok achter de deur om het geld niet tussentijds aan iets anders uit te geven.