Nieuws/Financieel
861241
Financieel

Premium

Het beste van De Telegraaf

Principeverzoek, een principekwestie

Mijnheer en mevrouw De Groot* willen naast hun huis in de gemeente Lingewaal een seniorenwoning bouwen en dienen daarvoor een principeverzoek in. Een principeverzoek is in het leven geroepen zodat burgers snel en zonder hoge kosten een eerste beeld krijgen of een vergunning haalbaar is. Als de gemeente een positief principebesluit neemt, dan is het zinvol de procedure voor de vergunningaanvraag voort te zetten. Maar het echtpaar heeft twee jaar na het indienen van het principeverzoek nog geen beslissing gehoord en vraagt de Nationale ombudsman om hulp.