Nieuws/Financieel
861269
Financieel

QE or not to QE in 2014

Vandaag is de laatste ECB vergadering in 2014. Ook voor het laatst dat de ECB iedere eerste donderdag van de maand vergadert. In 2015 is de frequentie minder en gaat de ECB ‘on Tour‘ met de persconferenties in Europa.

 

Waar iedereen op wacht is of de ECB vandaag aankondigt dat ze staatsleningen gaan opkopen. Sinds Draghi heeft gezegd dat het haast zijn plicht is om de inflatie op peil te houden, verwacht iedereen meer maatregelen. Alle maatregelen die binnen het monetair mandaat vallen om de inflatie en groei aan te wakkeren zullen worden ingezet door Draghi. Wat kunnen we vandaag dan verwachten van Draghi?

Nog geen QE

Aangezien de markten nog een of twee weken liquide zijn, verwacht ik nu nog geen aankondiging van QE. Wel verwacht ik dat hij de rente op de langlopende lening aan banken (TLTRO) gaat verlagen. Tot op heden is de TLTRO van 2014 nog geen succes geweest. Dat is logisch, omdat banken 0,10% meer betalen dan op een korte lening van de ECB en waarom zou je meer betalen als de rente toch nog lang laag blijft?

Verder verwacht ik dat de ECB gaat aankondigen ook bedrijfsobligaties te zullen gaan kopen. De geruchten gaan dat de ECB  al op beperkte schaal  bedrijfsobligaties koopt met een rating van AA of beter.

Veel vraagtekens

Dit zal dan het derde type obligatie zijn wat door de centrale bank gekocht wordt. De aankopen van Asset Backed Securities en hypotheekobligaties zijn vooralsnog op beperkte schaal geweest.Daarom is het wachten op de beslissing om staatsobligaties te kopen. Dit is met afstand de grootste markt in schuldpapier en hier zou de ECB vrijuit zijn gang kunnen gaan, zonder de marktwerking compleet te verstoren.Uiteraard zijn er nog veel vraagtekens rondom de details van een dergelijk opkoopprogramma. Welke landen zullen gekocht worden, welke looptijden zullen gekocht worden, worden er ook inflatieobligaties gekocht, worden er ook staatsgarantieobligaties gekocht?

QE alleen helpt niet

Maar in grote lijnen kan gesteld worden dat QE alléén de economie niet doet aanzwengelen en dus ook geen inflatie doet stijgen. Wat wel wordt bereikt, is dat de waarde van assets zullen sijgen. Dit wordt van belang geacht in een fragiele economie. Wat ook wordt bereikt, is dat de waarde van staatsleningen van landen die een moeilijke periode doormaken op peil blijft.

Hiermee wordt indirect ook de waarde van het bankwezen in het bewuste land stabiel gehouden. Diezelfde banken krijgen te maken met steeds zwaardere kapitaalseisen. Hierdoor kunnen ze minder effectenposities aanhouden als voorheen. Een potentiële koper van obligaties valt dus weg. Het is dus fijn als de moeder van de banken deze rol overneemt.

Herstel zal lang duren

De economie wordt pas aangezwengeld als de kredietverlening op gang komt. Zolang banken dit nog niet kunnen, zolang de alternatieven hiervoor beperkt zijn en zolang de Europese overheden niet willen en/of mogen stimuleren zal herstel nog lang duren en beperkt van karakter zijn.

Erik Bakker is werkzaam bij onafhankelijk vermogensbeheerder en commissionair OHV.