Nieuws/Financieel
862996639
Financieel

’Ontwikkeling koopkracht ronduit teleurstellend’

Den Haag - De economie herstelt voorspoedig, maar daar merken grote groepen Nederlanders veel te weinig van. Dat zeggen vakbonden en ouderenorganisaties in reactie op de Troonrede. Ook is er forse kritiek op de trage kabinetsformatie.

Voor veel werkenden is het steeds moeilijker om rond te komen door achterblijvende inkomens, hogere lasten en stijgende uitgaven, stelt vakbond VCP in een eerste reactie.

„Het verwachte koopkrachtbeeld is ronduit teleurstellend, als je kijkt naar het voorspoedig economisch herstel”, meent VCP-voorzitter Nic van Holstein. Volgens Van Holstein is niet alleen voor werkenden sprake van een teleurstellend koopkrachtbeeld, dit geldt ook voor ouderen met een aanvullend pensioen. „Het vrij besteedbaar inkomen moet structureel omhoog om het leven betaalbaar te houden. De politiek mag het niet bij gerommel in de marge laten.”

Verrast

Vakbond FNV meldt ’onaangenaam verrast’ te zijn dat de arbeidsmarkt en koopkrachtherstel niet genoemd zijn in de Troonrede. „Het economisch herstel verloopt voorspoedig, maar voor te veel mensen is er nog geen zicht op zeker werk met een fatsoenlijke beloning en zeggenschap”, zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga. „Naast grote problemen op het gebied van klimaat en wonen, zijn er óók urgente problemen op de arbeidsmarkt en binnen de publieke sectoren. Niets doen gaat ten koste van de werkenden en de samenleving.”

Elzinga roept op om te investeren in vaste banen, een hoger minimumloon, zekerheid voor werkenden, sterke publieke sectoren en duurzaam herstel uit de crisis. „Helaas moeten we constateren dat het kabinet na decennia achterstallig onderhoud wederom niet verder komt dan hap-snap beleid, zonder een visie om problemen op te lossen.”

Werkgevers

Werkgevers zijn positief dat het demissionaire kabinet stappen zet om klimaat- en woonproblemen aan de pakken, maar zijn kritisch op de trage kabinetsformatie. „We kunnen ons gelet op de grote vraagstukken niet permitteren dat het meeste beleid vrijwel stil staat”, zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een gezamenlijke reactie.

„Voor een demissionair kabinet kun je de Miljoenennota best beleidsrijk noemen, maar voor de grote vraagstukken waar ons land voor staat is honderd miljoen per jaar voor het woningvraagstuk en 400 miljoen per jaar voor het klimaat onvoldoende”, noteert voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW. „Wij merken elke dag in de praktijk dat de Haagse beleidsmachine na zes maanden tot stilstand is gekomen.”

MKB-Nederland wil meer aandacht voor de krapte op de arbeidsmarkt, duurzame investeringen en herstel na corona. „Ondernemers voelen de urgentie, maar er is een kabinet nodig dat knopen doorhakt, zodat ze weten welke kant het op gaat”, aldus voorzitter Jacco Vonhof.

Wanprestatie

„De overheid hapert aan alle kanten en levert een wanprestatie”, vindt Reinier Castelein, voorzitter van vakbond De Unie. „Van te laat betaalde toeslagen en steunpakketten, verkeerd geïnde belastingen, tegenstrijdig klimaatbeleid tot gebrekkige zorg. Zelfs een kabinet vormen lukt niet. Ondertussen stijgen de lasten door en daar staat nauwelijks of geen koopkrachtplus tegenover. Het is een recept voor doffe ellende.”

„Voor werkend Nederland dreigt 2022 opnieuw een verloren jaar te worden”, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. „De economie floreert, maar de arbeidsmarkt piept en kraakt aan alle kanten.” Zo wijst hij op problemen die ontstaan vanwege flexibele contracten, schijnzelfstandigheid en uitzendbanen. „Er is een kant en klaar SER-advies voor het nieuwe kabinet, maar dat ligt nog steeds in een diepe bureaula omdat de formatie niet op gang komt. Werkend Nederland heeft hierdoor het nakijken,’ stelt Fortuin. „De beleidsarme nota biedt nauwelijks oplossingen voor de urgente problemen waar Nederland mee kampt.”

Ouderen

Dat ouderen er maar nauwelijks op vooruit lijken te gaan volgend jaar is volgens ouderenorganisaties ’onaanvaardbaar’. „Sinds 2012 zijn werkenden er ruim 20% in koopkracht op vooruit gegaan, gepensioneerden staan ruim 1% in de min” zo schrijven Anbo, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM in een gezamenlijke reactie. „Het demissionaire kabinet en een nieuwe regering moeten er nu echt voor zorgen dat de koopkrachtontwikkeling voor alle groepen gelijke tred houdt.”

Ondernemersorganisatie FME is teleurgesteld dat er niet meer werk is gemaakt van investeringen in technologisch onderwijs en arbeidsmarkthervormingen. „De technologische sector kampt nog steeds met een gillend tekort aan technisch personeel”, waarschuwt FME-voorzitter Theo Henrar. „Het zijn de mensen die de investeringen omzetten in nieuwe technologieën en producten. Voor de energietransitie hebben we een goed opgeleide beroepsbevolking nodig en met deze Miljoenennota komt daar vooralsnog weinig van terecht. Daarmee komt de energietransitie in gevaar.”