Nieuws/Financieel
863104
Financieel

Economie helpt euro, maar niet voor lang

De valutamarkt kenmerkte zich de afgelopen week door een gespannen rust voor de G10 valuta. De euro handhaafde zich binnen krappe grenzen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, waarbij geruchten over en de recente verklaringen van de Griekse regering en hun Europese gesprekspartners de stemming bepaalden.

Vrijdag werden de eerder opgebouwde winsten weer prijsgegeven na de publicatie van meevallende werkgelegenheidscijfers in Amerika. De cijfers lieten zien dat de Amerikaanse arbeidsmarkt groeit, waarbij het tempo waarmee het aantal arbeidsplaatsen toeneemt nu op 300 tot 350 duizend per maand ligt en de lonen gedurig sneller stijgen dan de inflatie. Dat lijkt de verwachting te bevestigen dat de Fed de rente op zijn laatst in juni zal verhogen. Dit toont ook weer de enorme verschillen in de economische politiek aan beide zijden van de Atlantische Oceaan aan.

Terwijl de markten zich – terecht – focussen op de uitkomst van de onderhandelingen tussen de linkse Griekse regering en de leiders van de eurozone, hebben we een bescheiden keer ten goede gezien voor de economische indicatoren in de eurozone. De belangrijke samengestelde PMI indicator (die de stemming in het zakenleven weergeeft) steeg met een punt naar 52,6 in januari. De details waren zo mogelijk nog bemoedigender, de verwachtingen stegen met 4,2 punten. Bovendien lieten de detailhandelsverkopen een plus van 0,3% zien (maand op maand), waarmee het stevige tempo van 3% op jaarbasis gehandhaafd bleef en wat de positieve gevolgen van de lagere energieprijzen reflecteerde op de consumenten uitgaven.

En ook de cijfers over de kredietvraag geven reden voor optimisme, doordat de ECB in haar rapport lagere rentes liet zien, ruimere leningsvoorwaarden en zelfs een bescheiden opleving in de vraag naar krediet.

Verder lieten Spaanse cijfers zien dat de banengroei in Spanje gestaag blijft doorgaan na de dramatische verliezen in de afgelopen jaren. Zelfs in Italië lijkt de werkloosheid een bodem te hebben gevonden.

De signalen van een bescheiden economische opleving zouden de euro op de korte termijn kunnen laten stabiliseren, aannemend dat de Griekse situatie van zonder ernstige repercussies kan worden opgelost (waar wij vanuit gaan). Maar op de langere termijn blijft voor ons het beeld staan van een verder verzwakkende euro die richting pariteit gaat ten opzichte van de Amerikaanse dollar door de effecten  van het verschillende monetaire beleid op de gemeenschappelijke munt.

Enrique Diaz-Alvarez is chief risk officer en staat aan het hoofd van het analistenteam van Ebury in New York. Vanwege zijn gedrevenheid, passie en gedegen kennis, wordt Enrique door Bloomberg erkend als een van de meest accurate  voorspellers van de marktbewegingen.