Nieuws/Financieel
863350
Financieel

Autosector slaat andere wegen in

Het lot van de auto-industrie hangt in toenemende mate af van de opkomende economieën, stelt Schroders. Juist autofabrikanten uit die landen kunnen optreden als overnemende partijen.

Katherine Davidson, Global Sector Specialist bij Schroders, ziet een langetermijntrend in de autosector. In de ontwikkelde landen is er onmiskenbaar een structurele daling in het automobielgebruik en de autoverkopen. Ze adviseert om te kiezen voor de (premium) autoproducenten met een langetermijnvisie voor het bedrijf, of producenten uit de opkomende markten, tier 1-toeleveranciers en bandenproducenten. Men kan beter wegblijven van de massaproducenten met hoge kostenstructuren, of die sterk afhankelijk zijn van hun thuismarkt. In de ontwikkelde landen is er sprake van een afvlakking in autobezit en -gebruik. Data wijzen op een verzadigingspunt, wat in lijn is met de voorspellingen sinds de vijftiger jaren. Verklaringen worden gevonden in de verstedelijking en technologische ontwikkelingen. De opkomst van smartphones en social media gaat gepaard met een daling van het autogebruik. Er is minder behoefte aan fysieke ontmoetingen met familie en vrienden. Tevens ziet de moderne generatie de auto minder als prestigebezit en is meer genegen om te delen (Foto: FaceMePLS).   Implicaties voor de auto-industrie: • Een verzadigingspunt is bereikt in de vraag. • Het basisscenario van Schroders is dat er een structurele stagnatie in de sector in de ontwikkelde landen optreedt. • Het lot van de auto-industrie hangt in toenemende mate af van de opkomende markten. • In opkomende markten is de auto-dichtheid nog laag, maar het verzadigingspunt zal ook significant lager liggen dan in de ontwikkelde markten. • De groei in de opkomende markten verleent de komende 5 - 10 jaar nog wel steun aan de groei van de sector. • Geografische verschuiving van de vraag vereist een herstructurering van de producenten en aanpassing van het modellengamma. • Accent op kleinere auto’s tegen lagere kosten. • Verdere consolidatie van de sector is te verwachten, als groei en winstgevendheid afnemen.